24 november 2017

Det är de stora företagen som driver på arbetet mot hållbarhet medan myndigheters och kommuners regelsystem kan fungera som bromsklossar. ”Här borde Region Östergötland kunna visa vägen”, sa Tomas Nord, föreståndare för CAM, under årets CAM-dag.

CAM, Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag, vid Linköpings universitet höll sin årliga dag, den nionde i ordningen, i samverkan med LiU:s och Almis treåriga projekt Växthus. Temat för dagen var hållbarhet.

Ikea driver på

CAM-dagen innehöll mycket inspiration, bland annat från Per Berggren, Ikea Industry AB, som beskrev det stora företagets möjligheter att påverka såväl sin egen verksamhet som leverantörer och kunder. Hållbarhet har varit en integrerad del av Ikeas affärsidé de senaste tio åren.

Per Berggren, Ikea Industry Per Berggren, Ikea Industry Foto: Clara Wenäll– Vi har tillverkat själva i 25 år och har världens modernaste fabrik för tillverkning av träskivor för planmöbler i Hultsfred, berättar Per Berggren.

Att de tog över tillverkningen själva motiverar han med att de dåvarande leverantörerna inte var intresserade av att vare sig minska formaldehyd-nivåerna eller att arbeta med lättviktsmaterial.

– Vi har ersatt spånskivorna i hyllplanen med lättviktskonstruktioner och fått en viktminskning med 44 800 ton per år, berättar han.

Två tredjedelar av Ikeas möbler innehåller trä och en procent av allt kommersiellt avverkat och certifierat virke i världen går till Ikea och ett hållbarare liv hemma.

Cirkulär ekonomi en utmaning

Målet ’Att skapa en bättre vardag för de många människorna’ ställer krav. Det ska ju inte gälla bara i Sverige och Europa utan även i Ryssland, Uganda och Indonesien.

– Vi arbetar bland annat med led-lampor, induktionsspisar, kompressorer och snålspolande kranar, nästa steg är att hitta ett förnybart alternativ till plast, säger Per Berggren.
 
Men övergången till cirkulär ekonomi är svår, anser han. Det går bortom att ta tillvara spillet i fabrikerna och återcirkulera det, att ha egen vindkraft som täcker elförbrukningen eller göra mattor av gamla PET-flaskor.

– Det är ett större åtagande som kräver nya affärsmodeller, här har vi en bit kvar, säger han.

Exponentiell tillväxt

Dennis Pamlin, CybercomDennis Pamlin, Cybercom Foto: Clara WenällDennis Pamlin, Cybercom, tog vid i samma anda.

– Många investerare är fortfarande kvar i det gamla, de skyr det smutsigaste men vågar inte satsa på det nya. Ta energiområdet där kol är billigast men det som växer mest är solceller, det finns en ny logik där exempelvis Vattenfall inte hängde med. Lyssna på de gamla experterna om du vill gå under, säger han.

Och påpekar i nästa andetag att vi bara har en planet som ska föda 11 miljarder människor.
 
– Vi kan inte minska oss till detta, vi kan inte ägna oss åt att göra mindre fel, utan måste tänka nytt och leverera dubbelt så bra. Tillväxten måste öka exponentiellt, säger han.
 
Dennis Pamlin lyfter upp företag som Ikea, Patagonia och Tesla som alla satsar på att sälja en hållbar livsstil.

Styrmedlen behöver utvecklas

CAM-dagen 2017 Foto: Clara WenällProblemet som såväl han som deltagarna under CAM-dagen ser är att lagar, regler och system, som den offentliga upphandlingen, fokuserar på enskilda produkter och inte på nyttan de gör i samhället.

– Vem ansvarar för hållbarhet så länge all upphandling går på lägsta pris? Utveckling av hållbar teknik, bra råvaror, skyddsutrustning, arbetsmiljö – det mesta kostar pengar. Om inte de som står för den största svenska penningpåsen i landet, kommunerna, går på annat än lägsta pris, hur ska vi då nå hållbarhetsmålen, frågar exempelvis Petra Hammarstedt, Qlean Scandinavia.
 
Ett problem som även den panel av investerare och företag som avslutar CAM-dagen lyfter.

Tomas Nord i samspråk med Anders Johansson, Envima. Foto: Clara WenällCAM:s föreståndare Tomas Nord, universitetslektor i industriell ekonomi, sammanfattar diskussionen:

– Ska vi få en omställning mot en hållbar framtid måste kommunala, regionala och statliga myndigheter utveckla sina styrmedel och regelverk. De små och medelstora företagen har inte samma muskler som exempelvis företag som Ikea att anamma tydliga hållbarhetsvisioner. Det måste ske i samklang med samhället i övrigt. Här har vi i Östergötland tillsammans med våra näringslivsorganisationer en möjlighet att visa vägen, säger han.


 

Projektet Växthus

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.