20 december 2018

Trodde du att möbelsnickeri bara var för studenter på Malmstens? Då trodde du fel! Inom ramen för kursen TMKT81 (Träteknik – produktframtagning) har studenter från tre civilingenjörsprogram på IEI fått ta fram träpallar - från idé till färdig produkt.

De färdiga pallarna på rad
Under redovisningen fick studenterna visa upp sina färdiga pallar. Samtliga hade vitt skilda uttryck och former.

Pall-bonanza – så kan en uttrycka vad som presenterades i sal A36 på Campus Valla de sista skälvande timmarna innan julledigheten. Studenter från programmen Maskinteknik, Design- och produktutveckling samt Industriell ekonomi visade då upp sina kreationer och fick testa om de stod pall för kursansvariga David Eklöfs och Stina Gunnarssons kritiska ögon.

Kursansvariga Stina Gunnarsson och David Eklöf provsitter pallarKursansvariga Stina Gunnarsson och David Eklöf provsitter pallarna. En del av redovisningen i kursen TMKT81.

En planka blir en pall

Grupperna har själva fått välja hur de ska formge och producera sina pallar. Däremot är det ett givet material som gäller.

- Alla börjar med varsin massiv träplanka i björk som är det enda grundmaterialet de får använda. Metodmässigt blir det en utmaning för studenterna att noga tänka igenom hur de ska ta sig an sina pallar. Sågar de en för stor bit i början finns det ju till exempel inte mycket att ta av mot slutet, förklarar Stina Gunnarsson.

Att det är just pallar som är i fokus är inte en slump. Bland annat handlar det om själva produktionssättet.

- Pallar passar bra då tillverkningen innehåller flera nyttiga moment, bland annat konstruktion, formgivning, sammansättning och ytbehandling. De ska ju såklart också kunna användas - det vill säga hålla för att sittas på - under en längre tid, berättar David Eklöf.

Samma design – två olika produktionssätt

Under de åtta veckorna som kursen pågått har studenterna tillverkat inte bara en utan två pallar med samma grunddesign. Dessa har dock producerats på två vitt skilda sätt. Den ena pallen har producerats på ett hantverksmässigt vis och den andra genom industriell produktion, där studenterna måste tänka på att arbeta resurseffektivt och ekonomiskt. Till exempel kan det handla om att hålla mängden svinn så minimal som möjligt.

- Det är en utmaning att kunna planera en konstruktion som ska fungera såväl i hantverksmässig produktion som med hjälp av maskiner. Det gör att studenterna måste tänka noga över hur de ska sätta ihop sina pallar, vilken yta de ska ha, hur de ska användas och var, säger Sofie.
Studenterna planerar hur de ska bygga sin pallJoakim Lönn, Erik Martinsson Åberg och Martin Löfblom planerar hur de ska bygga sin pall.
Studenterna har fått god hjälp av snickare och tekniker i verkstaden för att kunna realisera sina idéer. Hur de nu ska använda sina nyförvärvade kunskaper i palltillverkning återstår dock att se. David Eklöf menar att studenterna kommer ha nytta av dem i framtiden:

- I kursen får de lära sig träets egenskaper och det inbyggda liv det har. De får en förståelse för problematiken men också glädjen över att bygga något efter eget huvud som ska fungera och användas. Den erfarenheten har många alumner gett oss god feedback på när vi träffar dem efter några år i yrkeslivet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.