20 december 2018

Trodde du att möbelsnickeri bara var för studenter på Malmstens? Då trodde du fel! Inom ramen för kursen TMKT81 (Träteknik – produktframtagning) har studenter från tre civilingenjörsprogram på IEI fått ta fram träpallar - från idé till färdig produkt.

De färdiga pallarna på rad Under redovisningen fick studenterna visa upp sina färdiga pallar. Samtliga hade vitt skilda uttryck och former.

Pall-bonanza – så kan en uttrycka vad som presenterades i sal A36 på Campus Valla de sista skälvande timmarna innan julledigheten. Studenter från programmen Maskinteknik, Design- och produktutveckling samt Industriell ekonomi visade då upp sina kreationer och fick testa om de stod pall för kursansvariga David Eklöfs och Stina Gunnarssons kritiska ögon.

Kursansvariga Stina Gunnarsson och David Eklöf provsitter pallarKursansvariga Stina Gunnarsson och David Eklöf provsitter pallarna. En del av redovisningen i kursen TMKT81.

En planka blir en pall

Grupperna har själva fått välja hur de ska formge och producera sina pallar. Däremot är det ett givet material som gäller.

- Alla börjar med varsin massiv träplanka i björk som är det enda grundmaterialet de får använda. Metodmässigt blir det en utmaning för studenterna att noga tänka igenom hur de ska ta sig an sina pallar. Sågar de en för stor bit i början finns det ju till exempel inte mycket att ta av mot slutet, förklarar Stina Gunnarsson.

Att det är just pallar som är i fokus är inte en slump. Bland annat handlar det om själva produktionssättet.

- Pallar passar bra då tillverkningen innehåller flera nyttiga moment, bland annat konstruktion, formgivning, sammansättning och ytbehandling. De ska ju såklart också kunna användas - det vill säga hålla för att sittas på - under en längre tid, berättar David Eklöf.

Samma design – två olika produktionssätt

Under de åtta veckorna som kursen pågått har studenterna tillverkat inte bara en utan två pallar med samma grunddesign. Dessa har dock producerats på två vitt skilda sätt. Den ena pallen har producerats på ett hantverksmässigt vis och den andra genom industriell produktion, där studenterna måste tänka på att arbeta resurseffektivt och ekonomiskt. Till exempel kan det handla om att hålla mängden svinn så minimal som möjligt.

- Det är en utmaning att kunna planera en konstruktion som ska fungera såväl i hantverksmässig produktion som med hjälp av maskiner. Det gör att studenterna måste tänka noga över hur de ska sätta ihop sina pallar, vilken yta de ska ha, hur de ska användas och var, säger Sofie.
Studenterna planerar hur de ska bygga sin pallJoakim Lönn, Erik Martinsson Åberg och Martin Löfblom planerar hur de ska bygga sin pall.
Studenterna har fått god hjälp av snickare och tekniker i verkstaden för att kunna realisera sina idéer. Hur de nu ska använda sina nyförvärvade kunskaper i palltillverkning återstår dock att se. David Eklöf menar att studenterna kommer ha nytta av dem i framtiden:

- I kursen får de lära sig träets egenskaper och det inbyggda liv det har. De får en förståelse för problematiken men också glädjen över att bygga något efter eget huvud som ska fungera och användas. Den erfarenheten har många alumner gett oss god feedback på när vi träffar dem efter några år i yrkeslivet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.