06 augusti 2018

Ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning är ofta beroende av att en vuxen person i deras närhet planerar åt dem. Doktorand Lisa Palmqvist vill, med sitt forskningsprojekt Planera mera, möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i deras vardag.

Video

– Den här gruppen blir mer och mer beroende av en planerad vardag ju äldre de blir, och saker som för dig eller mig kommer naturligt, kan för dem bli stora projekt. Till exempel tidsuppfattning, att förstå när måste man stiga upp för att hinna med sina morgonrutiner, hur man ska prioritera när man försover sig och så vidare, säger Lisa Palmqvist, doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Totalt ingår 120 elever i projektet, 60 särskoleelever och 60 grundskolelever. Hälften av de 60 i varje grupp har fått spela den planeringsapp Lisa Palmqvist utvecklat, och andra hälften en kontrollapp där man inte tränar på planering. Eleverna, som matchades på mental ålder, fick spela 15 minuter/vardag.

Porträttbild Lisa Palmqvist Lisa Palmqvist– Jag ville utveckla ett hjälpmedel som de kan träna självständigt, utan att vara beroende av en vuxen. Alla funktioner som behövs finns inne i appen. Man tränar på att dela upp större mål i delmål och att lägga dem i tidsordning. Till exempel när det handlar om frukost, vad behöver jag, och i vilken ordning måste jag göra det?

Lisa Palmqvist har under de senaste två åren samlat in data från olika skolor i södra Sverige. Nu återstår att analysera allt material för sedan vara redo för disputation december 2019. Men redan nu har hon kunnat dra vissa slutsatser.

– Eleverna med intellektuell funktionsnedsättning var långsamma i sin användning av appen i början, men i slutet av testperioden låg de på samma nivå som den andra gruppen, säger hon.

Med ekonomiskt stöd av Vinnova har Lisa Palmqvist också producerat en film som visar på det resultatet.

– Jag vill förmedla till eleverna med nedsättning, att även om de känner att det är svårt i början, så blir det bättre med tiden. Jag har flera gånger fått höra ”Det här är jag jättedålig på”, men det gäller bara att ge sig själv mer tid.

I höst ska Lisa Palmqvist delta i Populärvetenskapliga veckan på Linköpings universitet, då hon ska presentera projektet och filmen för gymnasieungdomar.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.