26 november 2017

Linköpings universitet arbetar aktivt med att motverka sexuella trakasserier. Det är viktigt att larma snabbt om man upplever trakasserier, säger universitetets HR-direktör Pia Rundgren.

studenter

Inom ramen för Lika Villkor arbetar Linköpings universitet sedan många år tillbaka för att alla medarbetare och studenter ska behandlas lika och för att motverka alla former av diskriminering och trakasserier.

– Vi vill främst arbeta proaktivt, inte reagera i efterhand, säger HR-direktör Pia Rundgren. Det gör vi bland annat med hjälp av handlingsplaner, både på övergripande nivå och på institutionsnivå, bland annat genom utbildningar och workshops för att sprida universitetets grundinställning i de här frågorna.

Sexuella trakasserier förekommer i hela samhället, universitet är en del av samhället och inte förskonade från detta.

– Det vi behöver vara extra uppmärksamma på här, är den beroendeställningen som kan finnas till examinator eller handledare, säger Pia Rundgren. Det är därför det är så viktigt att aktivt sprida vår värdegrund i hela organisationen.

Larma så fort som möjligt

Om någon upplever sig trakasserad är det viktigt att man larmar så fort som möjligt. Det kan göras till exempelvis lärare, kursansvarig, koordinatorer för lika villkor om du är student eller om du är anställd till närmaste chef, Lika Villkors-ombud eller till någon annan man känner förtroende för.

Pia RundgrenPia Rundgren– Det är viktigt att anmäla om man upplever trakasserier, säger Pia Rundgren. Vi vill veta så att den som utsatts får stöd och vi kan agera snabbt. Exakt hur får avgöras från fall till fall, och om vi ser mönster sätta in större insatser. Vi har aldrig och kommer inte heller framöver acceptera någon form av trakasserier.

Pia Rundgren tror att kampanjen #metoo kan bidra till att hålla den här frågan vid liv, både i samhället i stort och på Linköpings universitet. Sedan tidigare är ett seminarium för att uppmärksamma sexuella trakasserier inom akademin planerat till 11 december och ett webbaserat material om de här frågorna är under produktion.

– Vi kommer fortsätta ha en öppen dialog och prata om de här frågorna i de strukturer som vi redan har, säger Pia Rundgren.

 

 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Taggar