22 oktober 2018

Valresultaten i de kommunala valen i Östergötland analyserades på längden och tvären under höstens första CKS-seminarium.

Johan Wänström talar.
Johan Wänström borrade ner sig i statistiken för de kommunala valen i Östergötland.

Seminariet ägde rum i Mjölby och föreläsare var CKS-forskaren Johan Wänström som studerat valresultatet i 18 kommuner (Östergötland med omnejd). Johan borrade ner sig i statistiken och konstaterade att Socialdemokraterna (S) generellt sett tappat mer i kommunvalen än i riksdagsvalet. För Moderaterna (M) är det omvänt - de tappade mer i riket än i kommunerna. Störst tapp gör S i Söderköping och Vimmerby. M gör ett starkt val i Askersund och Motala. Motala är också den kommun där Moderaterna har störst andel av väljarkåren. Värt att notera är också att M är starkare i Norrköping än i Linköping.

SD gjorde svagare val i kommunerna

Sverigedemokraterna ökade mindre i de 18 studerade kommunerna jämfört med riksdagsvalet. De gick fram mest i klassiska arbetarkommuner som Boxholm och Finspång. Partiets starkaste fästen är Tranås och Åtvidaberg.

Bland de mindre partierna finns det stora skillnader och där verkar enskilda politiker bidragit till vissa starka valresultat: i Ydre fick Centern 31,7 procent med profilen Sven-Inge Karlsson i spetsen. Kristdemokraterna och Annicki Oscarsson gör ett kanonval i Ödeshög och fick 33,6 procent. Liberalerna och Miljöpartiet är de riksdagspartier som inte finns representerade i flest fullmäktigeförsamlingar i det här urvalet av kommuner efter valet.

Blocköverskridande styren fortsätter

Johan Wänström har under den gångna mandatperioden gjort tre studier på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och intervjuat kommunstyrelseordföranden från norr till söder. Den första studien handlade om minoritetsstyren som ökade kraftigt i kommunerna efter valet 2014, de två andra om blocköverskridande styren. Han tror att modellen med blocköverskridande styren kommer att fortsätta, men att det blir fler blocköverskridande minoritetsstyren. Att ha majoritet verkar inte avgörande då de styrande helt kallt i många fall räknar med att den spretiga oppositionen inte går samman och fäller styret i en budgetomröstning. Genom att de styr från mitten splittras oppositionen. 

I bänkraderna hummas det igenkännande när det handlar om blocköverskridande styren: om hur viktig personkemin är, att sakpolitiken måste komma i centrum och att gränsen mellan den styrande politiska ledningen och oppositionen inte alltid är så skarp i mindre kommuner. Åhörarna på seminariet är i stor utsträckning östgötska kommunpolitiker och -tjänstemän, och genom just Östergötland och Sörmland går ett bälte av kommuner som haft ett blocköverskridande styre sedan valet 2014, många med majoritetsstyren med Socialdemokraterna och Moderaterna. 

KD gynnas  av blocköverskridande koalitioner

Hur gick det nu då? Vilket betyg gav väljarna de blocköverskridande styrena? Ännu är det för tidigt att se det slutliga utfallet, men Johan Wänström säger att partierna generellt inte verkar tappa på blocköverskridande styren. Samtidigt finns det skillnader mellan partierna: S och C tenderar att förlora på att vara ledande partier i blocköverskridande styren, medan effekterna för L och M tenderar att vara relativt små. De som gynnas mest är KD som ser ut att vinna röster på att vara ett ledande borgerligt parti i ett blocköverskridande styre. 

Johan Wänström, universitetslektor och forskare vid CKS. Forskar om lokal politik, demokrati och kommunikation. Johan Wänström tror att modellen med blocköverskridande styren kommer att fortsätta, även om det under kommande mandatperioden ser ut att bli färre majoritetsstyren. Foto Anna Valentinsson/Linköpings universitet

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.