Stora debattpriset till Ida Kåhlin 

Stora debattpriset, som delas ut av Dagens Medicin, går till Ida Kåhlin, universitetslektor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Ida Kåhlin

Motivering till priset

Ida Kåhlin tog under 2017 klivet fram som en av Vårdsveriges viktigaste röster. Via ofta breda samarbeten med representanter för andra yrkeskategorier når hon ut med sina tankar om hälsoklyftorna i samhället och vikten av ett genomarbetat hälsofrämjande arbete. Ida Kåhlin tar på ett självklart sätt ställning för människor med sjukdom eller funktionsnedsättning och hennes engagemang i dessa frågor gör henne till en ovärderlig röst inte bara för sina medlemmar utan även för alla dem som själva har svårt att göra sin röst hörd.

Läs intervju i Dagens Medicin, 23 januari 2018

Kontakt

Senaste nytt från LiU