15 januari 2019

Ett nytt masterprogram inom HR (Human Resources) startar hösten 2019.

Motion blurred pedestrians crossing sunlit street Foto Connel_Design

Vi har skapat ett program med stark arbetslivsanknytning. Det bygger på ett nära samarbete med stora arbetsgivare i Östergötland, säger Peter Nilsson, programansvarig för utbildningen.
De sex partnerorganisationerna är Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings kommun, Saab, Tekniska Verken och medie-koncernen NTM. De kommer att vara aktiva partners under utbildningens första år.
– HR är ett område som växer, idag kräver personalarbetet en större bredd och kompetens än tidigare. Vårt program utbildar för ett forskningsbaserat kvalificerat HR-arbete. Den HR-verksamhet som bedrivs ska inte vara godtycklig utan vara grundad på forskning, säger Peter Nilsson.

Experter på människors beteende i arbetslivet

Studenterna på programmet kommer att fördjupa sig i strategiskt arbete, det vill säga att jobba långsiktigt och på övergripande nivå. Det kan handla om att ta fram planer på vilken kompetens arbetsplatsen behöver i framtiden, hur de anställdas befintliga kompetens kan utvecklas och hur organisationen ska främja att medarbetarna vill bli kvar på arbetsplatsen.
– Studenterna utbildas också för en ledningsnivå så att de kan sitta med i organisationers ledningsgrupp och bidra med expertkunskap om människors beteende i arbetslivet.

Stödja förändringsprocesser

Programmet kommer även att fokusera på omvärldsförändringar, som till exempel globalisering och digitalisering, och hur de påverkar arbetslivet.
– HR-arbetet kan inte vara inriktat på att bara förvalta och bevara, utan det ska stödja de förändringsprocesser som många organisationer befinner sig i. Ett kvalificerat HR-arbete ska inte handla om att släcka bränder utan se till att de inte uppstår.
Att masterprogrammet genomförs i mycket nära samarbete med några av regionens största arbetsgivare är ett nytt sätt att tänka, enligt Peter Nilsson.
– Jag känner inte till någon annan utbildning med samma täta samverkan.

Lösa konkreta problemställningar

I varje kurs kommer studenterna att vara ute på någon av de sex arbetsplatserna och få konkreta problemställningar som de ska lösa i samarbete med forskare. Därefter ska deras förslag på lösning testas skarpt på arbetsplatsen.
Sonja Erlandsson är HR-direktör på Linköpings kommun. Hon ser stora vinster med samarbetet med masterprogrammet.
– Vi får våra utmaningar belysta av ytterligare en part, i det här fallet studenter som ofta är yngre. De lär sig om den senaste forskningen inom HR, vilket kommer oss till del. Som arbetsgivare visar vi även att vi tar HR-frågorna på allvar och det gör oss till mer attraktiva arbetsgivare, säger Sonja Erlandsson.

Masterprogrammet Human Resources

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.