Samverka inom humaniora och samhällsvetenskap

Det är i mötet mellan forskning och praktik som samhället utvecklas demokratiskt och hållbart. För oss vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) är det en självklarhet att samverka med det omgivande samhället. Genom att utbyta kunskap och praktisk erfarenhet bidrar vi tillsammans till samhällsutvecklingen.

Studenter på programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning vid en utställning tillsammans med Norrköpings stadsmuseum. Foto Thor Balkhed

Vid IKOS är vi experter inom humaniora och samhällsvetenskap. Vi forskar och utbildar inom allt ifrån socialt arbete, etnicitet och migration och äldre och åldrande till språk, kommunikation, interaktion, litteratur, kultur, medier, slöjd, historia, konst, religion, filosofi och etik.

Samverkan omvandlar kunskap till nytta

Kunskap från IKOS ska komma samhället till nytta. Samtidigt vill vi också att det omgivande samhällets kompetens, erfarenhet och behov kommer IKOS verksamhet till godo.

Samverkan kan stärka er organisations kompetens samtidigt som det ökar kvaliteten och relevansen i IKOS forskning och utbildning. För forskning och utbildning utan markkontakt, som inte ger sig ut på fältet och lär av professionellas erfarenheter, kan aldrig nå fram till relevant kunskap för att lösa samtidens problem. I samarbete med det omgivande samhället kan vi producera, sprida och nyttiggöra kunskap, uppmuntra till dialog, delaktighet, reflektion och förändring.

IKOS har ett brett samarbete med aktörer på lokal, nationell och internationell nivå – från myndigheter, kommuner, regioner och internationella organisationer till frivilligorganisationer, skolor, andra universitet, bibliotek, muséer, stiftelser, arkiv och gallerier. Men vi strävar ständigt efter att utveckla och bredda vår samverkan.
 
Välkommen att kontakta oss!

Så samverkar IKOS

Från mediegestaltning på äldreboenden till mötesplatser för tjänstepersoner, politiker och forskare

Vid IKOS samverkar vi med det omgivande samhället på många olika sätt.

På ett äldreboende i Norrköping intervjuar forskare boende om deras livsberättelser. Asylkommissionen samlar forskare, människor med egen erfarenhet av att söka asyl, aktörer i civilsamhället och yrkesverksamma för att öka kunskapen om rättsprinciper för asylsökande. I utställningsrummet Lobby gestaltar konstnärer frågor som berörs i IKOS forskning och utbildning. Korta vägen är en kompletteringsutbildning som samarbetar med Arbetsförmedlingen. Aspirantutbildningen ger företag möjlighet att prova kompetenta utländska akademiker för ökad mångfald. Vid Centrum för kommunstrategiska studier skapas mötesplatser för politiker, tjänstemän, forskare och studenter.

Det är bara några av sätten på vilka vi samverkar. Samverkan sker på olika nivåer - från större projekt till enskilda forskares, doktoranders och studenters kontakter och utbyte med det omgivande samhället.

Några exempel på IKOS samverkan

Nyheter om IKOS samverkan

Kontakt

Mer om Institutionen för kultur och samhälle