08 september 2021

Forskningen vid CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, håller mycket hög kvalitet och är samhällsrelevant ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. I en pilotutvärdering av ämnet statsvetenskap som gjorts av Vetenskapsrådet belönas CKS med betyg tre på en fyrgradig skala.

Byggnaden Kopparhammaren med Motala ström intill.
CKS finns i Kopparhammaren, mitt i hjärtat av Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

14 svenska lärosäten granskades i Vetenskapsrådets pilotutvärdering, där en ny typ av modell för att utvärdera forskning testades. Modellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället och ska kunna användas bland annat för att titta på vilken kvalitet svensk forskning håller ur ett internationellt perspektiv.

Ett av de fyra fallen, så kallade ”impact cases”, som valdes ut av Linköpings universitet att delta i utvärderingen kommer från CKS. Fallet ”CKS - Kommunernas akademi” lyfter bland annat Josefina Syssners forskning om krympande kommuner, Gissur Ò Erlingssons forskning om korruptionsrisker i välfärdsstater samt flera goda exempel på samverkan och kunskapsutbyte med kommunerna där forskning sprids till nytta för det omgivande samhället.

Anders Hedeborg är kommunalråd i Vadstena och ordförande i CKS styrelse.

– CKS verksamhet bygger på ett bra samarbete med återkommande dialoger mellan kommuner och forskare, något som leder till relevant forskning, kompetensutveckling och ny kunskap i kommunerna. Resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering visar att vi är på helt rätt spår med vårt arbetssätt, säger Anders Hedeborg.

Utvärderingen, som utförts av en oberoende panel med sex internationella och två nationella experter, slår också fast att forskningen i statsvetenskap överlag håller hög internationell nivå i Sverige. En annan slutsats är att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet ofta också är den som är bäst på att nå ut i samhället. Expertpanelen har också tittat på var forskningen publiceras och konstaterar att CKS ofta förekommer i tidskrifter och publikationer som är högst relevanta för ämnet.

– Jag är både stolt och glad över det här fina resultatet. Det är ett kvitto på att forskningen vid CKS är relevant och gör avtryck i samhället, säger Sara Gustafsson, föreståndare på CKS.

Läs rapporten "Quality and impact of research in political science in Sweden"

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.