08 september 2021

Forskningen vid CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, håller mycket hög kvalitet och är samhällsrelevant ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. I en pilotutvärdering av ämnet statsvetenskap som gjorts av Vetenskapsrådet belönas CKS med betyg tre på en fyrgradig skala.

Byggnaden Kopparhammaren med Motala ström intill. CKS finns i Kopparhammaren, mitt i hjärtat av Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

14 svenska lärosäten granskades i Vetenskapsrådets pilotutvärdering, där en ny typ av modell för att utvärdera forskning testades. Modellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället och ska kunna användas bland annat för att titta på vilken kvalitet svensk forskning håller ur ett internationellt perspektiv.

Ett av de fyra fallen, så kallade ”impact cases”, som valdes ut av Linköpings universitet att delta i utvärderingen kommer från CKS. Fallet ”CKS - Kommunernas akademi” lyfter bland annat Josefina Syssners forskning om krympande kommuner, Gissur Ò Erlingssons forskning om korruptionsrisker i välfärdsstater samt flera goda exempel på samverkan och kunskapsutbyte med kommunerna där forskning sprids till nytta för det omgivande samhället.

Anders Hedeborg är kommunalråd i Vadstena och ordförande i CKS styrelse.

– CKS verksamhet bygger på ett bra samarbete med återkommande dialoger mellan kommuner och forskare, något som leder till relevant forskning, kompetensutveckling och ny kunskap i kommunerna. Resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering visar att vi är på helt rätt spår med vårt arbetssätt, säger Anders Hedeborg.

Utvärderingen, som utförts av en oberoende panel med sex internationella och två nationella experter, slår också fast att forskningen i statsvetenskap överlag håller hög internationell nivå i Sverige. En annan slutsats är att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet ofta också är den som är bäst på att nå ut i samhället. Expertpanelen har också tittat på var forskningen publiceras och konstaterar att CKS ofta förekommer i tidskrifter och publikationer som är högst relevanta för ämnet.

– Jag är både stolt och glad över det här fina resultatet. Det är ett kvitto på att forskningen vid CKS är relevant och gör avtryck i samhället, säger Sara Gustafsson, föreståndare på CKS.

Läs rapporten "Quality and impact of research in political science in Sweden"

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.