Höga betyg till CKS i utvärdering från Vetenskapsrådet

Forskningen vid CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, håller mycket hög kvalitet och är samhällsrelevant ur såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. I en pilotutvärdering av ämnet statsvetenskap som gjorts av Vetenskapsrådet belönas CKS med betyg tre på en fyrgradig skala.

Byggnaden Kopparhammaren med Motala ström intill. CKS finns i Kopparhammaren, mitt i hjärtat av Campus Norrköping. Marie-Louise Elebring

14 svenska lärosäten granskades i Vetenskapsrådets pilotutvärdering, där en ny typ av modell för att utvärdera forskning testades. Modellen tar hänsyn till både forskningens kvalitet och forskningens betydelse i samhället och ska kunna användas bland annat för att titta på vilken kvalitet svensk forskning håller ur ett internationellt perspektiv.

Ett av de fyra fallen, så kallade ”impact cases”, som valdes ut av Linköpings universitet att delta i utvärderingen kommer från CKS. Fallet ”CKS - Kommunernas akademi” lyfter bland annat Josefina Syssners forskning om krympande kommuner, Gissur Ò Erlingssons forskning om korruptionsrisker i välfärdsstater samt flera goda exempel på samverkan och kunskapsutbyte med kommunerna där forskning sprids till nytta för det omgivande samhället.

Anders Hedeborg är kommunalråd i Vadstena och ordförande i CKS styrelse.

– CKS verksamhet bygger på ett bra samarbete med återkommande dialoger mellan kommuner och forskare, något som leder till relevant forskning, kompetensutveckling och ny kunskap i kommunerna. Resultatet av Vetenskapsrådets utvärdering visar att vi är på helt rätt spår med vårt arbetssätt, säger Anders Hedeborg.

Utvärderingen, som utförts av en oberoende panel med sex internationella och två nationella experter, slår också fast att forskningen i statsvetenskap överlag håller hög internationell nivå i Sverige. En annan slutsats är att den forskning som håller högst vetenskaplig kvalitet ofta också är den som är bäst på att nå ut i samhället. Expertpanelen har också tittat på var forskningen publiceras och konstaterar att CKS ofta förekommer i tidskrifter och publikationer som är högst relevanta för ämnet.

– Jag är både stolt och glad över det här fina resultatet. Det är ett kvitto på att forskningen vid CKS är relevant och gör avtryck i samhället, säger Sara Gustafsson, föreståndare på CKS.

Läs rapporten "Quality and impact of research in political science in Sweden"

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU