Klimat och klimatpolitik

Klimatfrågan är en av vår tids stora samhällsutmaningar, den är global, långsiktig, komplicerad och i många länder också politiskt infekterad. Forskningen vid LiU är tvärvetenskaplig där naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner förenas.

Klimatproblemet sätts i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling. Forskning bedrivs även kring hur kunskap och kommunikation används och omsätts till underlag för beslut på olika nivåer liksom kring försöken och diskussionerna om att storskaligt manipulera klimatet.  

Forskningen bedrivs både som grundforskning och i nära samarbete med olika avnämare i samhället.

I maj 2015 invigdes Norrköpings beslutsarena.

Forskning

Forskning

Virtuella världar: digital teknik i styrning av klimat och biologisk mångfald

Virtuella världar undersöker digitala teknikers roll i styrning av frågor om klimatförändringar och biologisk mångfald. Programmet granskar hur tekniken kan förbättra miljöstyrning och inkludera lokal kunskap för hållbar utveckling.

Datahall

Megabytes vs Megawatts: Att förstå infrastrukturella spänningar mellan datahallar och elnät för en hållbar digitalisering

Megabytes vs Megawatts är ett forskningsprojekt som studerar datahallar och deras miljöhållbarhet.

En bild på en metallaser.

Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Nyheter

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Astronomen som vände blicken mot jorden

Magnus Gålfalk var tio år när han blev fascinerad av rymden. Doktorsavhandlingen handlade om hur stjärnor bildas. Men nu har han vänt blicken mot jorden och ägnar sig åt klimatforskning vid Linköpings universitet istället.