Klimat och klimatpolitik

Samhällsutmaning

Jorden med sin tunna atmosfär, foto NASA
Den tunna atmosfären skyddar allt liv på jorden.  Foto ISS/ESA

Klimatfrågan är en av vår tids stora samhällsutmaningar, den är global, långsiktig, komplicerad och i många länder också politiskt infekterad. Forskningen vid LiU är tvärvetenskaplig där naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska traditioner förenas.

Klimatproblemet sätts i sitt sammanhang med andra åtgärder för hållbar utveckling. Forskning bedrivs även kring hur kunskap och kommunikation används och omsätts till underlag för beslut på olika nivåer liksom kring försöken och diskussionerna om att storskaligt manipulera klimatet.  

Forskningen bedrivs både som grundforskning och i nära samarbete med olika avnämare i samhället.

I maj 2015 invigdes Norrköpings beslutsarena.

Forskning

Forskning

Nyheter