16 maj 2018

– Det har verkligen utvecklat mig som ledare, jag är mer ’här och nu’ och jag upplever att jag har en lägre stressnivå.

Personer sitter i en cirkel i ett mötesrum.Målet är att var och en ska utveckla sitt personliga ledarskap och i kursmomenten får deltagarna reflektera över sig själva och varandra och diskutera det som sker i olika jobbsituationer. Foto: Anna ValentinssonAnneli Lindblom är en av deltagarna i den sjätte omgången av CKS-utbildningen Ledarskap i kommuner. Till vardags är hon IT- och kommunikationschef i Söderköpings kommun och gemensamt för alla deltagare är att de har en hög chefsbefattning i sina hemkommuner.

Tid för reflektion utifrån sig själv

I konferensrummet på kursgården är stämningen uppsluppen och familjär efter fikapausen. Deltagarna sitter i en cirkel så att alla kan se varandra och kursledaren Lennart Kågström. Han är beteendevetare och leder den delen av utbildningen som handlar om ledarskap och personlig utveckling. Målet är att var och en ska utveckla sitt personliga ledarskap och i kursmomenten får deltagarna reflektera över sig själva och varandra och diskutera det som sker i olika jobbsituationer.

– Utbildningen har inneburit väldigt mycket för mig. Jag har fått en djupare kontakt med mig själv och kunskap om hur jag beter mig i olika situationer. Genom metoden ”att nyfiket utforska” ställer jag frågor på ett annat sätt. Och så säger de att jag har blivit en mycket bättre lyssnare! säger Anneli Lindblom.

Ta lärandet tillbaka hem till organisationen

Utbildningen Ledarskap i kommuner har haft sin nuvarande form sedan 2010 och utformats gemensamt av CKS, kommunchefer och Lennart Kågström. Det personliga ledarskapet utgör den ena halvan av utbildningen. Den andra utgår från samhällsvetenskapliga fält med fokus på kommunrelevant forskning för att göra cheferna till goda samhällsutvecklare. 

– Vi vill bidra till utvecklingens logik: att kliva ur ekorrhjulet och ställa sig vid sidan av och reflektera. Genom att deltagarna utvecklas, tar de med sig lärandet tillbaka till sina organisationer och bidrar till utvecklingens logik också i kommunerna, säger Robert Jonsson, biträdande lektor vid CKS och som ansvarar för utbildningen.  

Skam, affekter och anknytning

Deltagarna träffas vid sex internattillfällen, däremellan får de stöd av en personlig mentor som är kommun- eller HR-chef. Träffarna innebär också nya kontakter och möjlighet att utbyta erfarenheter tillsammans med andra som står inför liknande utmaningar. Det är långt ifrån självklart att de frågor som utbildningen jobbar med, bland annat skam, affekter, känslor och anknytning, är något som diskuteras i den egna organisationen. 

– Ledare finns ofta i miljöer där man inte ska visa sin sårbarhet och ibland måste ledare göra sig osårbara som överlevnadsstrategi. Då pratar man istället om andra saker som om det vore det viktigaste, säger Lennart Kågström. 

Sammanhanget påverkar alltid ledarskapet

Han leder deltagarna genom olika processer som utgår från att det vi bär med oss som människor påverkar hur vi agerar. Och att du som ledare alltid påverkas av sammanhanget du agerar i. Erfarenheterna från ledarskapsprogrammet har Lennart Kågström samlat i den nyutkomna CKS-rapporten Att utveckla det personliga ledarskapet i grupp.

– Min erfarenhet är att det personliga inte bara påverkar dig som ledare, utan även gruppen, organisationen och inte minst resultatet man vill uppnå. Därför är det viktigt att jobba med de här frågorna, säger Lennart Kågström. 

Lennart Kågström sittandes framför gruppenUnder Lennart Kågströms ledning refl ekterar deltagarna kring sitt personliga ledarskap. Foto: Anna Valentinsson

Ledare finns ofta i miljöer där man inte ska visa sin sårbarhet och ibland måste ledare göra sig osårbara som överlevnadsstrategi. Då pratar man istället om andra saker som om det vore det viktigaste
Lennart Kågström, beteendevetare

Kontakt

Rapporten i fulltext

Läs mer om utbildningen

Senaste nytt från LiU

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Två kvinnliga studenter vid arbetsbänk, demonterar lampa.

Studenterna granskar Ikeas produkter

Ta isär några Ikea-produkter och dokumentera möjligheten att laga, byta ut och återbruka delarna. Det är en del av ett forskningsprojekt där LiU-studenterna får samarbeta med den svenska möbeljätten.

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.