Fler vägar in i läraryrket fyller stort behov

Behovet av alternativa utbildningsvägar till läraryrket märks tydligt efter höstens ansökningsperiod till satsningen "Fler vägar in".

För ett år sedan startade projektet "Fler vägar in", ett regeringsuppdrag för att bland annat ta fram alternativa utbildningsvägar till förskollärar- eller lärarexamen. Förutom LiU är sex andra universitet med i projektet. 

På LiU har man sedan dess hunnit ta fram nya kurser mot fritidshem, förskola, yrkeslärare och ämneslärare.

- Kurserna startar efter jul, säger Ingrid Olsson, projektledare. Det har varit ovanligt högt söktryck, upp till tre förstahandssökande per plats för inriktningarna mot fritidshem och förskola.

- Det handlar om introduktionskurser som vänder sig till personer som arbetar eller vill arbeta i skolan eller förskolan. De kan tillgodoräknas om man sedan söker en vanlig utbildning och det går att kombinera arbete och studier, säger Ingrid Olsson.

Det finns också möjlighet att validera reell kompetens som kan tillgodoräknas i en förskollärare- eller lärarexamen. 

Utveckling pågår

- Syftet med "Fler vägar in" är att få fler behöriga lärare. Meningen är att de sökande ska välja att studera vidare. 

Det finns också planer att bygga på med fortsättningskurser, att utveckla utbildningar för äldre sökande där det går att kombinera arbete och studier. Utveckling pågår redan för grundlärare med inriktning fritidshem. 

Behovet märks efter höstens ansökningsperiod.

- Vi rekryterar nya grupper. Vi ser till exempel att det är många äldre sökande, säger Ingrid Olsson.

Flexibel uppläggning

Studierna är på deltid och sträcker sig över ett år. Kurserna är på distans med fem fysiska träffar med föreläsningar, seminarier, grupparbeten och självständigt arbete. Det finns stöd i skrivande, studieteknik osv för de som upplever att det var länge sedan de studerade.

Det finns kurser för följande inriktningar:

  • Grundlärare med inriktning fritidshem
  • Förskollärare
  • Yrkeslärare
  • Ämneslärare

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2022. 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU