Inriktning för kommande forskning

CKS styrelse har beslutat om verksamhetens inriktning för de kommande tre åren genom dokumentet Inriktning för verksamheten 2019–2021.

Dokumentet formulerar områden som kommunerna och universitetet ser som strategiska och prioriterade områden när det gäller forskning och samverkan.

– En viktig markering från styrelsen är ändringen från ”ramdokument” till ”inriktningsdokument”, vilket indikerar att dokumentet inte ska begränsa utan vägleda. Inriktningen för de enskilda forskningsfälten har också modifierats för att öka utrymmet att möta nya utmaningar och matcha förändringar i CKS forskningskompetens. Rent konkret betyder detta att vår forskning blir mer flexibel gentemot utvecklingen i omvärlden, säger föreståndare Martin Klinthäll.

Dokumentet är också ett informationsmaterial om CKS forskning.

Inriktning för verksamheten 2019-2021 (pdf)

Kontakt

Senaste nytt från LiU