16 oktober 2019

CKS styrelse har beslutat om verksamhetens inriktning för de kommande tre åren genom dokumentet Inriktning för verksamheten 2019–2021.

Dokumentet formulerar områden som kommunerna och universitetet ser som strategiska och prioriterade områden när det gäller forskning och samverkan.

– En viktig markering från styrelsen är ändringen från ”ramdokument” till ”inriktningsdokument”, vilket indikerar att dokumentet inte ska begränsa utan vägleda. Inriktningen för de enskilda forskningsfälten har också modifierats för att öka utrymmet att möta nya utmaningar och matcha förändringar i CKS forskningskompetens. Rent konkret betyder detta att vår forskning blir mer flexibel gentemot utvecklingen i omvärlden, säger föreståndare Martin Klinthäll.

Dokumentet är också ett informationsmaterial om CKS forskning.

Inriktning för verksamheten 2019-2021 (pdf)

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.