16 oktober 2019

CKS styrelse har beslutat om verksamhetens inriktning för de kommande tre åren genom dokumentet Inriktning för verksamheten 2019–2021.

Dokumentet formulerar områden som kommunerna och universitetet ser som strategiska och prioriterade områden när det gäller forskning och samverkan.

– En viktig markering från styrelsen är ändringen från ”ramdokument” till ”inriktningsdokument”, vilket indikerar att dokumentet inte ska begränsa utan vägleda. Inriktningen för de enskilda forskningsfälten har också modifierats för att öka utrymmet att möta nya utmaningar och matcha förändringar i CKS forskningskompetens. Rent konkret betyder detta att vår forskning blir mer flexibel gentemot utvecklingen i omvärlden, säger föreståndare Martin Klinthäll.

Dokumentet är också ett informationsmaterial om CKS forskning.

Inriktning för verksamheten 2019-2021 (pdf)

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.