11 november 2019

För andra året i rad arrangerade de biomedicinska programmen, BSc Experimental and Industrial Biomedicine och MSc Experimental and Medical Biosciences, LiU:s populära Life science meeting. I år deltog över 100 studenter, utöver interna och externa talare.

LiU:s life science meeting 20191108.
LiU:s Life science meeting samlade många deltagare. Johan Jäger

LiU:s Life science meeting samlar studenter, inbjudna partners från life science-industrin, akademin och hälso- och sjukvården, samt internationella föreläsare. Förutom att verka som en arena för nätverkande, får studenterna insyn i framtida karriärmöjligheter inom de olika områdena.

- Under utbildningen kan det som student vara svårt att förstå vad all teori kan användas till. Life science meeting är till för att våra studenter tidigt ska lära känna sin framtida profession, få inspiration och förstå vad man kan jobba med, säger Anna Fahlgren, programansvarig för BSc Experimental and Industrial Biomedicine och en av mötesarrangörerna.

Årets tema: läkemedelsutveckling och precisionsmedicin

Mötet arrangeras årligen och har olika teman varje år för att ge inblick i ett brett spektra av fält. Om man som student väljer att läsa både kandidaten och mastern, så ska det inte vara samma tema under de fem studieåren. I år fokuserade mötet på läkemedelsutveckling och precisionsmedicin.

Bland de inbjudna fanns både små och stora life science-företag, såväl som akademi med bland annat forskare från LiU. Utöver att berätta om sina specifika uppdrag ombads talarna även säga ett par ord om sin bakgrund.Student på LiU:s life science meeting.Jan Neelissen, MSc-student på Experimental and Medical Biosciences program. Foto Johan Jäger

- Förra året var jag här första gången. Man får många idéer om vad man kan göra när man är färdig utöver att doktorera, exempelvis ute i life science-industrin. Mötet ger insikt om att man kan någonting och de möjligheter som vår utbildning ger, säger Jan Neelissen, MSc-student vid Experimental och Medical Biosciences.

 

Till mötets program.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.