20 april 2020

Med en uppsats om agil projektledning i banker tog två studenter vid LiU:s civilekonomutbildning hem förstapriset i Svenska projektakademins uppsatstävling 2020. ”Välskrivet med egen analys och välbehövlig diskussion”, berömmer juryn.

Sara Lundgren och Tove Lundkvist.
Vinnare. "Vi är jätteglad och stolta", säger Sara Lundgren och Tove Lundkvist som har skrivit årets bästa uppsats om projektledning. 

Hård konkurrens

Åtta uppsatser från sju olika lärosäten gjorde upp om slutsegern i den årliga uppsatstävlingen, där vinnarna korades på måndagen. Konkurrensen var så hård att två bidrag valdes ut till en extra finalomgång. Sara Lundgren och Tove Lundkvist på civilekonomprogrammet skrev sitt vinnande examensarbete - Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen – under vårterminen förra året.

Med ”agilt” menas ett flexibelt arbetssätt då kunden i ett projekt kontinuerligt involveras i arbetet. Sara och Tove ställde frågan vad ett så tätt samarbete innebär för överlämningen av den sista versionen av produkten, när utvecklingen är färdig? Studien genomfördes som en en flerfallstudie där två fall - storbanker och nischbanker - undersöktes.

Resultatet pekar bland annat på att överlämningen av en slutlig produkt i agila projekt inte genomförs på ett formellt sätt. Det gäller i synnerhet ansvaret för produkten som fortsätter att ligga kvar hos det team som har utvecklat den.

Valet av vinnare motiveras av juryn så här:

”Uppsatsen är välskriven och fokuserar på ett ämne som är aktuellt i både teori och praktik. En särskild styrka är den ingående empiriska analys som görs med hjälp av en egenutvecklad analysmodell – där organisationens agila mognad sätts i relation inte bara till de projekt som hanteras utan även den övergripande organisationsstrukturen. Analysen leder fram till en välbehövlig organisationsteoretisk diskussion”.

Schema och förtroende

Sara och Tove säger så här om priset:

- Vi är jätteglada och stolta över priset och vår uppsats. Det är speciellt kul att få bekräftelse av personer som är experter inom området och på något som vi lagt ned så mycket tid på.

Hur samarbetade ni?

- Vi träffades väldigt mycket fysiskt, vilket gjorde att vi lätt kunde sitta och diskutera saker. När vi inte satt tillsammans höll vi ändå mycket kontakt och skrev i ett gemensamt dokument, det underlättade mycket. Vi försökte sätta upp ett schema och strukturera upp arbetet så gott det gick. I början av arbetet satte vi gemensamma mål som vi strävade efter och tog tillvara på varandras styrkor. Vi hade också stort förtroende för varandra.

Priset i uppsatstävlingen är 10000 kronor.  Sara Lundgren läste internationella civilekonomprogrammet med spansk inriktning och Tove Lundkvist civilekonomprogrammet. Båda tog examen vårterminen 2019.

Läs uppsatsen här: Mystiken kring överlämningen i den agila projektmodellen

Läs mer om Svenska projektakademin och det årliga uppsatspriset.

Läs mer om LiU:s civilekonomutbildningar

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.