Industriell produktion (IPROD)

En effektiv och konkurrenskraftig industriell produktion är avgörande för svenskt välstånd eftersom industrin är så viktig för svensk ekonomi och sysselsättning. Den fungerar dessutom som motor för många andra sektorer inom exempelvis stora delar av servicesektorn.

Vid Avdelningen för Industriell produktion bedriver vi såväl forskning som undervisning om hur dagens och framtidens produktion ska utformas och bedrivas.  Nyckelområden är: effektiv produktionsutrustning, effektiva produktionssystem, produkter som är anpassade för produktion. Produktionen måste dessutom vara hållbar, det vill säga den ska vara ekonomiskt lönsam samtidigt som lönsamheten inte får gå ut över miljö eller människor.

Utmaningar för industriell produktion i Sverige

Det svenska välståndet vilar till stor del på en effektiv industriell verksamhet i världsklass. För att vi i Sverige även fortsättningsvis ska kunna bedriva konkurrenskraftig industriell verksamhet krävs att vi kan utveckla och använda effektiva moderna produktionsutrustningar och system. Produktionen måste vara ekonomiskt lönsam samtidigt som lönsamheten inte får gå ut över miljö eller människor, den måste vara hållbar.

Centrala områden för svensk del, där Industriell produktion bedriver verksamhet, är flexibilitet, intelligent automation samt smarta och hållbara produktionssystem. En ökad smart digitalisering är ett viktigt medel för att kunna uppnå detta. Produkterna måste dessutom ha en konstruktion och utformning som är anpassad för produktion för att det ska var möjligt att bedriva en effektiv produktion.

Vi har fyra huvudområden för vår verksamhet inom både forskning och undervisning:

  • Utveckling och drift flexibla utrustningar och processer
  • Utveckling och drift av smarta produktionssystem
  • Produktkonstruktion anpassad för produktion
  • Hållbar produktion

Forskning i nära samarbete med industrin

Industriell produktion är till sin natur tillämpat och tvärvetenskapligt. Det sträcker sig över utveckling, modellering, simulering, programmering samt fysisk implementering/realisering av utrustning och system. Det räcker inte med att arbeta enbart i en virtuell värld, det är mycket viktigt att även arbeta i den reella fysiska världen. Forskningen präglas av en strävan att överbrygga gränserna mellan den virtuella och verkliga världen. Det är därför viktigt att utveckla och bygga demonstratörer och prototyper i form av fysiska utrustningar och system.
Forskningsprojekten sker normalt i nära samarbete med industriföretag där företagen ofta står för 50 % av projektbudgeten, normalt i form av eget arbete eller utrustning.  

Vill du samarbeta med oss?

All forskning och mycket av undervisningen vid Industriell produktion sker i samarbete med företag där företagen är aktiva partners i forskningsprojekten. Vi samarbetar därför med en stor mängd företag - alltifrån småföretag med under 10 anställda till stora multiinternationella företag. Vi samarbetar även med en mängd nationella och internationella universitet och högskolor. Detta gäller inom såväl forskning som undervisning. Vi är alltid intresserade av att finna partners för nya samverkansprojekt. 
Vi har traditionellt främst varit verksamma inom följande branscher:

  • Verkstads-/tillverkningsindustri (fordon, flyg, etc).
  • Leverantörer av produktionsutrustning och system
  • Återtillverknings- och återvinnings-industri
  • Leverantörer av datoriserade stöd-system för industriell produktion

Vi är dock inte begränsade till ovanstående branscher. Vår kunskap inom produktion är tillämpbar på många olika områden och industrisektorer. Vi har under åren arbetat med exempelvis produktion inom bioteknik, livsmedel, trämanufaktur och industriellt byggande.

Om du är intresserad av att sammarbeta med oss, hör gärna av dig! Samarbetet kan sträcka sig allt ifrån studentprojekt av olika storlekar och examensarbeten upp till samarbeten i forskningsprojekt. Det går naturligtvis bra att mejla och ringa oss om ni har frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter längre ner på sidan.

ForskningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för industriell produktion

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 13-19, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och
industriell utveckling
Avdelningen för industriell produktion
581 83 Linköping

OrganisationVisa/dölj innehåll