Maskinkonstruktion (MASKIN)

Maskinkonstruktion är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till områdena datorstödd konstruktion, produktutveckling och industriell design.

Utbildning

Avdelningen maskinkonstruktion har ett stort engagemang inom grundutbildningen. Vi undervisar på civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik, Design och Produktutveckling, och Industriell ekonomi samt på högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Vår grundutbildningsbudget är ca 25 miljoner kronor, och vi jobbar i nära samverkan med industrin med realistiska problemställningar och omfattande projektkurser.

Forskning

Vår forskning bedrivs inom skärningspunkten mellan datorstödd konstruktion, design och produktutveckling. Forskningen är av tillämpad karaktär med stark koppling mellan utbildning, forskning och näringsliv. 

Samverkan

Vår samverkan med industrin är bred både inom forskning och utbildning. Den bygger på lång erfarenhet, vilket ger oss möjlighet att utbilda framtidens ingenjörer. Vi samverkar aktivt med både stora och mindre-/medel-stora företag. Många olika branscher finns representerade i våra nätverk, till exempel, flyg, fordon, robotik, trämanufaktur och konsumentprodukter.

Avdelningschef

Studentärenden och allmänna frågor

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för maskinkonstruktion
581 83 Linköping

Besöksadress

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 15, plan 2
Campus Valla

GPS-koordinater

WGS 84 (lat, lon):
N 58° 24.0548', E 15° 34.6028'
WGS 84 decimal (lat, lon):
58.400913, 15.576714
RT90:
6475328, 1486641
SWEREF99:
6473491, 533707

Medarbetare

Nyheter

Om institutionen