26 mars 2020

Forskning, kunskapsinsamling och aktiviteter på både i Sverige och internationellt. Här är Barnafrids verksamhetsberättelse 2019.

Bild på förstasidan av Barnafrids årsberättelse 2019. Bild på förstasidan av Barnafrids årsberättelse 2019.

Under året 2019 har Barnafrid funnits med på många olika arenor, både svenska och internationella.

Här är verksamhetsberättelsen från 2019. (pdf)

 

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.