08 januari 2020

Efter ett tillfälligt stopp i fjol öppnar Malmstens intagningen till programmet i möbeltapetsering för höstterminen 2020. Den nygamla utbildningen har uppdaterats och ger nu större möjligheter till individuell anpassning.

Pia Mogefors, sistaårsstudent inom möbeltapetsering, och Katarina Höglund, adjunkt i möbeltapetsering.
Pia Mogefors, sistaårsstudent på programmet för möbeltapetsering, och Katarina Höglund, adjunkt i möbeltapetsering. I vår öppnar antagningen till programmet igen.  (c)copyright jann@lipka.se

Unik utbildning på LiU

Sannolikt är det bara Malmstens Linköpings universitet, MLU, i hela världen som erbjuder utbildning i möbeltapetsering på universitetsnivå. Hantverket har traditioner både från 1600-talets franska aristokrati och 1800-talets heminredningsmode – men är också mycket aktuellt med tanke på hållbarhet och återanvändning av gamla möbler.

Möbeltapetsering är ett kreativt och innovativt arbete för att ta hand om möbler på ett vettigt sätt för både människor, miljö och samhället i stort. Och ingenstans finns så mycket samlad kunskap om möbler som på Malmstens Linköpings universitet.

- Människors vilja att ta vara på och reparera istället för att köpa nytt är en trend som växer, säger Alessandra Di Pisa, studierektor på MLU.

- Det gör också att arbetsmarknaden är god. Industrin har stort behov av hantverkskunniga som kan medverka i produktutvecklingen av möbler som går att reparera och underhålla.

Nytt utbildningsprogram

Sedan intagningen tillfälligt stängdes förra året, har utbildningen analyserats och förnyats. I det reviderade utbildningsprogrammet fördjupas och utvecklas de olika kompetenser en möbeltapetserare kan ha: hantverks- och materialförståelse, formgivning och konstnärlig gestaltning. I kompetensen ingår också förmåga till utvecklingsarbete för industriell tillverkning.

- Vi har också gjort möjligheterna till individuell anpassning större. Det ger plats för studenternas egna idéer om bevarandetapetsering, produktutveckling eller konsthantverk, säger Alessandra Di Pisa.

Utbildningen vänder sig både till dem som har lång erfarenhet av möbeltapetsering och vill vidareutveckla sig, och dem som har grundläggande kunskaper inom hantverket. Sista ansökningsdag är 15 april.

Kontakt

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.