30 oktober 2017

På regeringens bord ligger såväl ett förslag om en stadieindelad timplan i skolan som förslaget att avsätta 200 timmar för undervisning i teknik. – Vi har arbetat för det de senaste fem åren, säger Claes Klasander, föreståndare för CETIS.

Robot-Claes Klasander invigningstalar på rikskonferensen 2017Robot-Claes Klasander invigningstalar på rikskonferensen Foto: Monica Westman– Nu om någon gång kan regeringen slå fast att teknik är ett eget ämne, med egen timplan och egna lärandemål, säger han.

350 lärare, skolledare och andra med intresse för teknikundervisning har samlats till den fjortonde rikskonferensen Tekniken i skolan, arrangerad av CETIS, Centrum för tekniken i skolan. De är samlade i Norrköping för att hämta inspiration, lära av varandra, utbyta erfarenheter och arbetssätt. Stämningen är glad och förväntansfull och det hörs många skratt.

Kreativt ämne

På programmet finns fler än 50 olika entimmes valbara seminarier om alltifrån tips för kreativ och inspirerande teknikundervisning till diskussioner om digitaliseringen i skolan. Claes Klasander på rikskonferensen Tekniken i skolan 2017Claes Klasander Foto: Christina WallnérFlera av seminarierna är fulltecknade långt i förväg. På plats finns också 35 utställare där de flesta visar upp böcker och undervisningsmaterial. Det lyser och blinkar lite varstans.

– Teknikämnet är hett nu, vi har ovanligt många utställare i år och vi fick in så många förslag till seminarier att vi blev tvungna att göra ett urval, berättar Claes Klasander.

Även Skolverket är på plats och Skolverkets Johnny Häger försäkrar de församlade deltagarna att de ska se Skolverket som en kollega och vän, som finns till för att underlätta lärarnas arbete.

– Vi är normerande, men inte reglerande. Vi är inte Skolinspektionen, understryker han.

Johnny Häger, Skolverket, på tekniken i skolan 2017Johnny Häger, Skolverket. Foto: Monica Westman– Teknik ska ha 200 timmar, lika mycket som fysik, konstaterar han också.

Målen med teknikämnet, enligt Skolverket, är att det ska vara kreativt och ge eleverna verktyg för att lösa problem och förstå sin tekniska omvärld. De ska också förstå digitaliseringens påverkan på samhället, de ska kunna använda digitala verktyg och medier och de ska ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt.

Nya kursplaner finns

Idag ingår teknikämnet tillsammans med kemi, biologi och fysik i en timplan på 800 timmar. Det är inte alltid eleverna vet att det är teknik de har på schemat och det kan vara svårt för en lärare att veta vad eleverna har med sig från ett tidigare stadium. Enligt det nuvarande förslaget från Skolverket ska det finnas undervisning i teknik minst 47 timmar på lågstadiet, 65 timmar på mellanstadiet och 88 timmar på högstadiet.
Beslut från regeringen väntas nu under hösten.

En ny justerad läroplan, med kursplaner, finns också på plats och ska implementeras senast hösten 2018.

Mötestorget gav plats för diskussion

– Vid tidigare konferenser har vi fått in önskemål om att deltagarna vill ha mer tid att diskutera; hur gör man i andra skolor, i andra kommuner, på andra stadier? Vi skapade därför ett mötestorg under konferensens andra dag. Digitaliseringen i skolan är ett hett diskussionsämne just nu och många var också intresserade av de nya kursplanedelarna i läroplanen. Det verkade även som deltagarna hittade varandra i små grupper och vi är mycket nöjda med våra erfarenheter av mötestorget, säger Claes Klasander.

Talade inför alla deltagare gjorde bland flera andra såväl LiU:s rektor Helen Dannetun som ordförande i kommunstyrelsen i Norrköping, Lars Stjernkvist.

– Teknikutbildning och tekniklärare är särskilt viktiga i den här staden, vi har ett lägre söktryck till utbildningarna och behöver pedagoger som kan förklara för våra ungdomar varför de ska läsa teknik och naturvetenskap. När ni rör er ute på stan och träffar på ungdomar kan ni väl tipsa dem lite vänligt om att det är en bra idé att studera teknik- och naturvetenskap, välkomnade han.

På tisdagen höll också meteorolog Pär Holmgren ett föredrag om ”Teknik och klimatfrågor” som berörde många aspekter av teknikens roll för en hållbar utveckling.

– Varje sådan här konferens är en viktig manifestation för teknikämnet, konstaterar Claes Klasander.

CETIS

Centrum för tekniken i skolan, CETIS, startade 1994 vid Linköpings universitet.
CETIS är ett nationellt resurscentrum som i huvudsak finansieras från Utbildningsdepartementet. Uppgiften är att tillsammans med lärare, lärarutbildare och industriföreträdare utveckla teknikundervisningen i skolan.

Rikskonferensen går under två dagar vartannat år, detta var den fjortonde i ordningen. Övriga år hålls fem regionala endagars konferenser som cirkulerar mellan de universitet som har lärarutbildning.

Läs mer på CETIS hemsida


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.