3,8 miljoner kr till forskning inom välfärdsrätt

Forskningsrådet Forte har beviljat 3,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt inom välfärdsrätten vid ISV. Projektet kommer bland annat undersöka förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa och fattiga EU-medborgare i tre svenska kommuner. Projektet planeras att komma igång i januari 2019.

Välfärdsrätt får pengar fårn Forte Förskjutningar i rätten till bistånd för papperslösa bodnarchuk

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid ISV, är projektledare och har tillsammans med Pia Kjellbom och Ulrika Wernesjö erhållit forskningsmedlen.

- Vi ska undersöka hur förskjutningar i rättstillämpningen har sett ut över tid på olika platser, och särskilt titta på bostad och mat för människor med oklar rättslig status, säger Anna Lundberg.

Syftet med projektet är att utforska förändringar i sociala rättigheters innehåll, närmare bestämt rätten till bostad och mat i Socialtjänstlagens (SoL) sedan lagen kom 1982. Projektet intresserar sig också för konsekvenserna för gränsdragningar gällande välfärd generellt. Detta görs genom begreppet avancerade rättsliga praktiker.

- Hur rättigheter uppkommer och återskapas är delvis en fråga om vad som sker i rättsliga bedömningar och beslut. Med avancerade rättsliga praktiker kan man säkerställa att människor som har behov av stöd från det offentliga också får detta, menar Anna Lundberg.

Genom att studera rättstillämpningen över en längre tidsperiod på tre platser, med inspiration från rätts- och samhällsvetenskapliga perspektiv, synliggörs spatiala och temporala dimensioner av rätten.

- Lagstiftning och lagändringar har stor betydelse för människors levnadsvillkor. Även de mest grundläggande sociala rättigheter i välfärdsstaten kan urholkas i rättstillämpningen, konstaterar Anna Lundberg.

I fokus för projektet står rätten till bistånd (försörjningsstöd) inklusive akut nödbistånd, vari bland annat mat och boende kan ingå, för papperslösa och fattiga EU-migranter. Barns situation har ett särskilt fokus.

Projektet planeras att komma igång i januari 2019 och tanken är att en postdoc kommer att anställas för att ingå i projektet.

Senaste nytt från LiU