27 oktober 2017

En uppsats om samverkan i gymnasieskolan är Årets kommunuppsats. Författaren och masterstudenten i statsvetenskap Ann Jansson belönas med 20 000 kronor.

Studentmössor, björklöv och allmän trängsel vid studentutspring

Varje år bjuder Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till ”årets kommunuppsats” vid Linköpings universitet. Tävlingen har funnits i många år som ett sätt att uppmuntra studenter vid LiU till att skriva kommunrelevanta uppsatser. 

I år fick juryn in 36 tävlingsbidrag och årets vinnare heter Ann Jansson som avslutade masterprogrammet i statsvetenskap i våras vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Uppsatsen Gymnasieskolan i samverkan – Mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen beskriver och förklarar hur samverkan kan vara en strategi för små kommuner att organisera utbildning i gymnasieskolan. Ann Jansson har fokuserat på mellankommunala samarbeten i form av gymnasieförbund och diskuterar hur de mellankommunala samarbetena utifrån resurs- och demokratiperspektiv och hur dessa aspekter samspelar eller står i motsättning till varandra. Handledare för uppsatsen var Bo Persson, universitetslektor, Statsvetenskap.

Vinnaren utses av CKS styrelse och motiveringen till årets vinnare lyder:

”Det här är en i hög grad kommunstrategiskt relevant uppsats som har kvaliteter i genomförande och teoretisk förankring. CKS/ …/hoppas att uppsatsen ska bidra till en fortsatt diskussion om hur samverkan kan vara ett sätt för små kommuner att lösa utbildningsuppdraget i gymnasieskolan.”

Porträtt av Ann JanssonAnn Jansson, masterstudent i statsvetenskap vid IEI, skrev Årets kommunuppsats 2017. Hon belönas med 20 000 kronor för uppsatsen "Gymnasieskolan i samverkan – Mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen".

Kontakt

Läs mer om tävlingen

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.