08 oktober 2018

Anders Neergaard, professor vid REMESO, Linköpings universitet och Paula Mulinari vid Malmö universitet, beviljas drygt 4,8 miljoner kr i forskningsmedel från forskningsrådet Forte för sitt projekt "Identitetskonflikter och splittrade solidariteter: vithet och klass i tre manligt dominerade fackföreningar i Sverige".

fackförening byggnadsarbetare
Fackföreningar domineras av vita män Kuzma
Fackföreningar domineras av vita svenska män, men är det en representativ bild av Sverige och lönearbetare? Anders Neergaard planerar i sitt projekt att undersöka tre manligt dominerade fackföreningar i Sverige. Fackföreningar är viktiga politiska och sociala organisationer som reflekterar och påverkar samhällsutvecklingen. Detta inte minst i områden som politik och arbetsmarknadsreglering.

- Projektet ger oss möjlighet i att förstå fackföreningarnas betydelse i att skapa verklighetsbilder över samhällsutvecklingen och hur klass, kön och etnicitet byggs in i dessa bilder. Genom en jämförande studie hoppas vi kunna få kunskap om hur den medlemsmässigt största organisationkomplexet – fackföreningarna – påverkar vilket samhälle som växer fram i dagens Sverige, säger projektledare Anders Neergaard.

I forskningsprojektet kommer tre fackföreningar studeras - chefer, ingenjörer och byggnadsarbetare. Dessa fackföreningar domineras av män med svensk bakgrund. Projektet är etnografiskt och genomförs med hjälp av intervjuer, fokusgrupper, observation och dokumentanalys.

Forskningsprojektet är av hög samhällelig betydelse där resultaten kommer behandla några av samtidens mest brinnande problem så som ökande ojämlikhet, distributionell och symbolisk (o)rättvisa, identitetsfrågor i samband med förändring av solidariteter och etablerandet av högerpopulism.

Resultaten kommer vara användbara för fackföreningarna och deras medlemmar, men också övriga aktörer i arbetslivet och i ett bredare samhällspolitiskt perspektiv. Projektet planeras att komma igång i januari 2019 och fortlöpa tre år framöver.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.