08 oktober 2018

Anders Neergaard, professor vid REMESO, Linköpings universitet och Paula Mulinari vid Malmö universitet, beviljas drygt 4,8 miljoner kr i forskningsmedel från forskningsrådet Forte för sitt projekt "Identitetskonflikter och splittrade solidariteter: vithet och klass i tre manligt dominerade fackföreningar i Sverige".

fackförening byggnadsarbetare Fackföreningar domineras av vita män Kuzma

Fackföreningar domineras av vita svenska män, men är det en representativ bild av Sverige och lönearbetare? Anders Neergaard planerar i sitt projekt att undersöka tre manligt dominerade fackföreningar i Sverige. Fackföreningar är viktiga politiska och sociala organisationer som reflekterar och påverkar samhällsutvecklingen. Detta inte minst i områden som politik och arbetsmarknadsreglering.

- Projektet ger oss möjlighet i att förstå fackföreningarnas betydelse i att skapa verklighetsbilder över samhällsutvecklingen och hur klass, kön och etnicitet byggs in i dessa bilder. Genom en jämförande studie hoppas vi kunna få kunskap om hur den medlemsmässigt största organisationkomplexet – fackföreningarna – påverkar vilket samhälle som växer fram i dagens Sverige, säger projektledare Anders Neergaard.

I forskningsprojektet kommer tre fackföreningar studeras - chefer, ingenjörer och byggnadsarbetare. Dessa fackföreningar domineras av män med svensk bakgrund. Projektet är etnografiskt och genomförs med hjälp av intervjuer, fokusgrupper, observation och dokumentanalys.

Forskningsprojektet är av hög samhällelig betydelse där resultaten kommer behandla några av samtidens mest brinnande problem så som ökande ojämlikhet, distributionell och symbolisk (o)rättvisa, identitetsfrågor i samband med förändring av solidariteter och etablerandet av högerpopulism.

Resultaten kommer vara användbara för fackföreningarna och deras medlemmar, men också övriga aktörer i arbetslivet och i ett bredare samhällspolitiskt perspektiv. Projektet planeras att komma igång i januari 2019 och fortlöpa tre år framöver.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.