Lärar-elev-relationens betydelse och lärarens relationskompetens

Hets
By Alf Sjöberg. (Vasabladet, 2 September 2011.) [Public domain], via Wikimedia Commons

Relationen mellan läraren och eleven är helt avgörande för om elevernas skolgång upplevs som god eller dålig, men också för elevens fortsatta väg i livet, skriver Louise Klinge i Venue.

 


Ordmoln

Skolelever undervisar lärarstudenter om digital kompetens

Den digitala samhällsutvecklingen skapar ett gigantiskt paradigmskifte för både skolan och lärarutbildningen. Här kan skolelever spela en viktig roll och bidra till lärarstudenters pedagogiska digitala kompetens, skriver Anders Skanetofth och Linnéa Stenliden i Venue.

Matematik

Killar och tjejer upplever matematikundervisning på olika sätt

Elevers upplevelser av matematikundervisningen i skolan påverkar hur väl de lyckas i matematikämnet. Killar upplever att de i högre utsträckning än tjejerna har inflytande över innehållet och är mer delaktiga i undervisningen. Tjejerna upplever matematiken i skolan som svårare än vad killar gör, skriver Marcus Samuelsson och Joakim Samuelsson, Linköpings universitet, i Venue.

Man ser på kroppen att de hör pulsen

”Man ser på kroppen att de hör pulsen”

Sju grundskolelärare i musik har arbetat med learning study för att undersöka lärandeobjektet sväng i olika rytmiska mönster. Pernilla Ahlstrands studie visar hur undervisning har designats för att ge eleverna möjligheter att känna pulsen i kroppen och utveckla tajming. I den här artikeln i Venue fokuseras och diskuteras resultaten av genomförd studie.

Case i förskollärarutbildningen

Ett fall framåt: case i förskollärarutbildningen

Teori och praktik beskrivs ofta som varandras motsatser. Men i förskollärares vardag är de snarare en enhet. På Linköpings universitet används case i förskollärarutbildningens första termin för att koppla samman de teoretiska delarna av utbildningen med praktiken, skriver Lina Lago, Alma Vladavic och Helene Elvstrand, LiU, i Venue.

Kunskapsöverföring och kunskapsutbyte

Arbeta med skolor i missgynnade stadsmiljöer

En av de mest angelägna frågorna för regeringar världen över är att höja standarderna för undervisning och lärande i skolor, särskilt de som arbetar med socioekonomiskt missgynnade grupper. Skolpersonalens professionella kapital är en viktig hävstång för att förbättra elevernas lärande, skriver Christopher Day i Venue.

Lek på fritidshem

Lek för att utveckla sociala förmågor på fritidshemmet

Lek är något som sker hela tiden och på olika sätt bland barn. På Ektorpsringens fritidshem har vi pedagoger de senaste åren arbetat för att utveckla vår medvetenhet och vårt förhållningssätt kring lek. Helene Elvstrand, Caroline Eneland, Marie Karlsson och Christian Sjöö beskriver och exemplifierar arbetssätt för att utveckla lek på fritidshemmet som pedagogisk metod.

 


Gilla oss på Facebook
 

Prenumerera

Ja tack, jag vill ha en kostnadsfri prenumeration!

Min e-mailadress: *

 

Skriv i Venue

Var med och bygg den beprövade erfarenheten.

Skriva i Venue, skrivtips, mall, med mera
 

Om Venue

Linköpings universitet, Lärarrummet vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.


 

Tema


Sidansvarig: patrick.moreau-raquin@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 20 16:17:48 CET 2017