27 maj 2019

Fem forskare vid LiU har fått sammanlagt närmare 27 miljoner kronor till forskningsprojekt inom två olika utlysningar från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Headache In Office Foto millann

I utlysningen Arbetslivets utmaningar 2019 har forskningsprojekt ledda av fyra forskare vid LiU fått pengar.

Andreas Motel-Klingebiel, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, har beviljats 8,6 miljoner kronor till forskningsprogrammet ”Exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet: Evidens för politisk innovation mot ett inkluderande förlängt arbetsliv och hållbara arbetsförhållanden i Sverige och Europa – EIWO”.

Mathilda Björk, professor vid ISV, har fått 4,8 miljoner kronor till forskningsprojektet ”SWEPPE - stöd för en hållbar arbetstagare”, som handlar om ett digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare.

4,8 miljoner kronor har också beviljats Per Nilsen, professor vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, till forskningsprojektet ”The times they are a-changin´ – uthållig kompetensförsörjning i en hälso- och sjukvård stadd i förändring”.

Michael Rosander, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, har beviljats 3,9 miljoner kronor till forskning om negativ social utsatthet på jobbet, däribland organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder.

Även i utlysningen av forskningsmedel för forskning inom åldrande och hälsa har LiU-forskare beviljats pengar. Mary Rudner, professor vid IBL har fått 4,66 miljoner kronor till forskningsprojektet ”God auditiv ekologi för aktivt och hälsosamt åldrande”.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.