27 maj 2019

Fem forskare vid LiU har fått sammanlagt närmare 27 miljoner kronor till forskningsprojekt inom två olika utlysningar från Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Headache In Office Foto millann

I utlysningen Arbetslivets utmaningar 2019 har forskningsprojekt ledda av fyra forskare vid LiU fått pengar.

Andreas Motel-Klingebiel, professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, har beviljats 8,6 miljoner kronor till forskningsprogrammet ”Exkludering och ojämlikhet i den senare delen av arbetslivet: Evidens för politisk innovation mot ett inkluderande förlängt arbetsliv och hållbara arbetsförhållanden i Sverige och Europa – EIWO”.

Mathilda Björk, professor vid ISV, har fått 4,8 miljoner kronor till forskningsprojektet ”SWEPPE - stöd för en hållbar arbetstagare”, som handlar om ett digitalt stöd för personer med långvarig smärta och deras arbetsgivare.

4,8 miljoner kronor har också beviljats Per Nilsen, professor vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, till forskningsprojektet ”The times they are a-changin´ – uthållig kompetensförsörjning i en hälso- och sjukvård stadd i förändring”.

Michael Rosander, biträdande professor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, har beviljats 3,9 miljoner kronor till forskning om negativ social utsatthet på jobbet, däribland organisatoriska riskfaktorer, konsekvenser och reducerande åtgärder.

Även i utlysningen av forskningsmedel för forskning inom åldrande och hälsa har LiU-forskare beviljats pengar. Mary Rudner, professor vid IBL har fått 4,66 miljoner kronor till forskningsprojektet ”God auditiv ekologi för aktivt och hälsosamt åldrande”.

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.