13 maj 2019

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor.

Foto Anna Nilsen– Min dröm är att bli musikproducent, säger Kelvin Mungai (bilden nedan).
Kelvin Mungai
Foto
Anna Nilsen
Han är en av skolans 290 gymnasieungdomar. Den startade 2012 och drivs av den svenska ideella föreningen Global Relations. Skolan riktar sig till ungdomar i Nairobis slumområden som på grund av ekonomiska eller sociala orsaker annars inte skulle kunna gå på gymnasiet. På skolan får de gratis utbildning, mat, böcker och skoluniformer. Det finns också ett gratis internatboende för 104 av skolans flickor.

Vågar drömma om framtiden

Sedan några år tillbaka har en musikstudio byggts upp på skolan och det är därför den unge Kelvin hoppas att han kanske trots allt ska kunna förverkliga sin dröm. Genom att få möjlighet att överhuvudtaget gå en gymnasieutbildning är han en av Kenyas många fattiga ungdomar som får en chans att upptäcka och utveckla sina talanger och förmågor och på så vis våga drömma om en bra framtid.

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor. Foto Anna NilsenPengarna till skolan kommer från privatpersoner och företag. Även lärarstudenter på LiU som varit på studiebesök i Kenya har numera en egen organisation, Elimu, som samlar in pengar till skolans drift.

Ensidig bild av Afrika

Per-Olof Hansson, LiUPer-Olof HanssonBakom skolsatsningen står Per-Olof Hansson, Östafrikakännare och lärarutbildare på LiU. Han undervisar lärarstudenterna i samhällsvetenskap och ger dem möjligheter att på plats lära sig mer om Östafrika och globala frågor.

– Jag tycker det är viktigt att lärarstudenterna får perspektiv. Bilden av Afrika behöver förändras. Den är ensidigt väldigt negativ. På plats får studenterna skaffa sig en egen, mer nyanserad bild som de sedan kan förmedla i sin undervisning. Det globala perspektivet är viktigare än någonsin i dagens svenska skola, säger Per-Olof Hansson.

Perspektiv på läraryrket

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor. Foto Anna NilsenSedan 2014 samarbetar LiU med University of Nairobi för student- och lärarutbyten inom ämneslärarprogrammet. Kenyanska studenter och lärare åker till LiU och LiU-studenter och lärare åker till Kenya. De svenska lärarstudenterna är på plats en termin i Nairobi med 15 veckors studier och fem veckors praktik. Just nu är Malin Grönroos där, hon läser till gymnasielärare inom historia och geografi på LiU. Utöver studier i geografi på universitetet i Nairobi gör hon också fem veckors verksamhetsförlagd utbildning på Kenswed Academy.
Malin Grönroos, lärarstudent i Kenya.Malin Grönroos
Foto Eva Bergstedt
– En del elever går en mil till skolan varje dag. De får gå upp vid fyra på morgonen. Jag möter extremt fattiga elever. Många av dem är medvetna om att utbildning kan vara vägen ut ur fattigdom. Allt som jag upplever här blir ett lärande och jag får perspektiv på läraryrket, våra olika levnadsvillkor och mig själv. Jag växer som människa helt enkelt, säger Malin Grönroos.

Erbjuda yrkesutbildningar

På gymnasieskolan Kenswed Academy i Kenya får ungdomar från Nairobis slumområden gratis utbildning. Skolan drivs med hjälp av lärarstudenter från Linköpings universitet som på plats får lära sig mer om globala frågor. Foto Anna NilsenI juni invigs en mödravårds- och hälsoklinik på skolans område. Även den är uppbyggd av insamlade medel. LiU finns med på ett hörn genom att läkarstudenter från LiU som gjort praktik i Kenya varit delaktiga i uppbyggnaden. Kliniken kommer att ta emot patienter från närområdet, ha en ungdomsmottagning och har möjlighet att förlösa 20 mödrar per dag.

– Hälsa och utbildning är eftersatt och kostsamt i Kenya. Därför är det viktigt att erbjuda vårdplatser med god kvalitet, säger Per-Olof Hansson.

På sikt hoppas han på möjligheter till lokala inkomster för att på så vis garantera långsiktigheten för skolan och kliniken.
– Det kan exempelvis vara att sälja vatten, skolan har en egen brunn. Eller att erbjuda yrkesutbildningar med hög kvalitet, det är vårt nästa projekt, säger Per-Olof Hansson.

Global relations 
Elimu 

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.