09 september 2021

David Ekholm, nybliven docent i socialt arbete, tillträdde nyligen en tjänst som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot lokal styrning, organisering och välfärd på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

Anna Nilsen

Ekholm är ett känt ansikte på CKS, han har varit knuten hit sedan han började som postdoktor 2017. Inom ramen för den nya tjänsten ska Ekholm bland annat stärka upp forskningen med fokus på välfärd i ett bredare sammanhang. Hans forskning handlar om hur politikområden som kultur, fritid och utbildning hänger ihop inom den sociala välfärden.

– Jag är intresserad av hur villkoren för kommunernas arbete med invånarnas välfärd förändras, och hur förvaltningen och styrningen förändras med nya villkor. Mitt forskningsintresse riktas framför allt mot hur olika aktörer samverkar för att möta problem som uppkommer till följd av bland annat ojämlikhet och segregation och vilken betydelse detta får i invånarnas vardag, säger David Ekholm.

Samhällsvetenskaplig bakgrund med bredd

David Ekholm har en bred ämnesbakgrund inom bland annat sociologi, statsvetenskap, pedagogik och historia, utöver socialt arbete. Något han menar att han kommer att ha nytta av i sin nya tjänst på CKS.

– Min bakgrund inom flera olika discipliner hjälper mig att bättre förstå sammanhang och kopplingar mellan olika politikområden, hur de växer fram, förändras och hur de formar samhället lokalt. Jag tror också att min breda samhällsvetenskapliga bakgrund kan vara en tillgång i såväl samarbetet med våra kommuner som med övriga forskare och kollegor på CKS.

Utöver tjänsten på CKS fortsätter Ekholm som lärare på socionomprogrammet, där han undervisar i kurser med fokus på socialpolitik och förvaltningspolitik.

– Här finns intressanta kopplingar mellan samverkan, utbildning och forskning på temat välfärd. Allt hänger ihop. Vi utbildar människor som ofta kommer att jobba inom välfärdssektorn och som på det sättet bidrar till utveckling i samhället, och vi vill bidra till utvecklingen inom området genom till exempel forskning eller samverkan i olika former, avslutar David Ekholm.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.