09 september 2021

David Ekholm, nybliven docent i socialt arbete, tillträdde nyligen en tjänst som universitetslektor i socialt arbete med inriktning mot lokal styrning, organisering och välfärd på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

En kille i grå t-shirt sitter vid ett bord och tittar ut genom fönstret.
David Ekholm, docent och universitetslektor i socialt arbete. Anna Nilsen

Ekholm är ett känt ansikte på CKS, han har varit knuten hit sedan han började som postdoktor 2017. Inom ramen för den nya tjänsten ska Ekholm bland annat stärka upp forskningen med fokus på välfärd i ett bredare sammanhang. Hans forskning handlar om hur politikområden som kultur, fritid och utbildning hänger ihop inom den sociala välfärden.

– Jag är intresserad av hur villkoren för kommunernas arbete med invånarnas välfärd förändras, och hur förvaltningen och styrningen förändras med nya villkor. Mitt forskningsintresse riktas framför allt mot hur olika aktörer samverkar för att möta problem som uppkommer till följd av bland annat ojämlikhet och segregation och vilken betydelse detta får i invånarnas vardag, säger David Ekholm.

Samhällsvetenskaplig bakgrund med bredd

David Ekholm har en bred ämnesbakgrund inom bland annat sociologi, statsvetenskap, pedagogik och historia, utöver socialt arbete. Något han menar att han kommer att ha nytta av i sin nya tjänst på CKS.

– Min bakgrund inom flera olika discipliner hjälper mig att bättre förstå sammanhang och kopplingar mellan olika politikområden, hur de växer fram, förändras och hur de formar samhället lokalt. Jag tror också att min breda samhällsvetenskapliga bakgrund kan vara en tillgång i såväl samarbetet med våra kommuner som med övriga forskare och kollegor på CKS.

Utöver tjänsten på CKS fortsätter Ekholm som lärare på socionomprogrammet, där han undervisar i kurser med fokus på socialpolitik och förvaltningspolitik.

– Här finns intressanta kopplingar mellan samverkan, utbildning och forskning på temat välfärd. Allt hänger ihop. Vi utbildar människor som ofta kommer att jobba inom välfärdssektorn och som på det sättet bidrar till utveckling i samhället, och vi vill bidra till utvecklingen inom området genom till exempel forskning eller samverkan i olika former, avslutar David Ekholm.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.