Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Fler nyheter från UV

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

3 oktober 2019

Länsstudiedagen 2019 på LiU

kl. 09.00 – 16.30 Campus Valla

I år genomförs Länsstudiedagen den 3 oktober. Här hittar du information om de aktiviteter som ordnas i LiU:s regi. Anmälan är öppen till och med 23 augusti. Länsstudiedagen vänder sig till lärare m fl.

Kontakt

17 oktober 2019

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning

17 oktober 2019 kl. 09.00 - 18 oktober 2019 kl. 17.00 Norrköping

Forum för forskningsbaserad NT-undervisning är en konferens för lärare, förskollärare, rektorer, forskare, lärarutbildare m fl som bidrar till att skolans och förskolans undervisning i naturvetenskap och teknik baseras på ämnesdidaktisk forskning.

Utbildning, forskning och samverkan
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Post- & besöksadress
Visa/dölj innehåll

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Campus Valla D-huset, ingång 31 a

Interna sidor
Visa/dölj innehåll