Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning

Nyheter

Fler nyheter från UV

Kalendarium

24 oktober 2018

Populärvetenskapliga veckan - samhälle, ekonomi, beteendevetenskap och humaniora

kl. 09.15 – 15.15 Colosseum, hus C, ingång 20, Campus Valla

Lyssna på LiU:s mest framstående forskare när de berättar om sitt arbete. Evenemanget är främst riktat till gymnasieelever i årskurs 2 och 3 samt lärare oavsett verksamhetsområde. Populärvetenskapliga veckan innehåller både ett program med seminarier och en utställning där ni kan möta forskare, doktorander och studenter. Begränsat antal platser (1000).

Kontakt

6 november 2018

13 november 2018

Matematiklyftet: vad, varför och hur

kl. 12.10 – 13.00 Meddelas senare

Peter Frejd, Anna Lundberg och Karolina Muhrman har arbetat både som modulmakare och modulgranskare inom matematiklyftet. Under seminariet berättar forskarna om bakgrunden till matematiklyftet, arbetet med att ta fram moduler och vad utvärderingen av matematiklyftet har visat.

Kontakt

Utbildning, forskning och samverkan

Forskarutbildning

Organisation

Post- & besöksadress

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Campus Valla D-huset, ingång 31 a

Interna sidor