Utbildningsvetenskap (UV)

Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium erbjuder vi också utbildningar till speciallärare, specialpedagog, yrkeslärare och – som enda universitet eller högskola i landet – folkhögskollärare.

Till dessa utbildningar är ett antal magister- och masterprogram kopplade, både nationella och internationella, med inriktningar mot pedagogiskt arbete, specialpedagogik, utomhuspedagogik och vuxnas lärande.

Vi bedriver framgångsrik forskning och erbjuder forskarutbildning i pedagogik, pedagogiskt arbete, vuxnas lärande och inom följande ämnesdidaktiska områden: matematikdidaktik, naturvetenskapernas didaktik, teknikens didaktik, SO-ämnenas didaktik, yrkesdidaktik, och svenskämnets och de moderna språkens didaktik.

Vårt mål är att Linköpings universitet skall vara ledande inom både forskning och forskarutbildning på det utbildningsvetenskapliga området.

Ledning

Nyheter

Kalendarium

2 februari 2018

Venue fyller 5 år

kl. 13.00 – 16.00 Key 1, Campus Valla, Linköping

LiU:s populärvetenskapliga nättidskrift för forskning om skola och förskola fyller fem år, och det firar vi med en minikonferens. Talare på konferensen är forskare från LiU som har presenterat sin forskning i Venue.

Kontakt

Therese Örnberg Berglund

6 mars 2018

Nätverksträffar för lärare med utvecklingsuppdrag

kl. 09.00 – 16.00 B42, Bomullsspinneriet, Campus Norrköping

Att utvärdera digitala verktyg för undervisning. Förmiddagspasset (9:00-12:00) riktar sig till lärare från förskola till årskurs 6, och eftermiddagspasset (13:00-16:00) till lärare från årskurs 7-9 och gymnasiet. 

Kontakt

Therese Örnberg Berglund

Utbildning, forskning och samverkan

Forskarutbildning

Organisation

Post- & besöksadress

Postadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING

Besöksadress

Kansliet för Utbildningsvetenskap

Campus Valla D-huset, ingång 31 a

Interna sidor