24 oktober 2018

22 forskare vid LiU får totalt drygt 75 miljoner kronor från Vetenskapsrådet till forskning inom medicin och hälsa.

Anestesiologiforskning IMH Foto Emma Busk Winquist

Inom utlysningen för forskningsprojekt inom medicin och hälsa har 19 projekt beviljats pengar. Projektbidragen är på mellan 5,6 miljoner och 1,6 miljoner kronor.

Huvudsökande för de projekt som får bidrag och som är verksamma vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, är Maria Bäck för fysisk träning via videolänk inom hjärtrehabilitering, Carl-Johan Carlhäll för forskning magnetisk resonanstomografi och förmaksflimmer i hjärtat, Michelle Chew för forskning om kardiovaskulära biomarkörer inom större bukkirurgi, Björn Gerdle för utveckling av precisionsmedicin vid vanliga kroniska smärttillstånd, Martin Hägglund för forskning om förebyggande av idrottsskador, Lena Jonasson för forskning om immunförsvaret vid kranskärlssjukdom, Joanna Kvist för forskning om aktiv livsstil efter skador på rörelseorganen, Stig Linder för forskning om ett nytt molekylärt mål för cancerbehandling, Francisca Lottersberger för forskning om genomisk stabilitet, Anneli Peolsson för forskning om webträningsprogram vid whiplashbesvär och Anna Strömberg för forskning om tele-yoga vid hjärtsvikt.

Forskare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, som beviljats forskningsanslag är Charlotta Dabrosin för forskning om könshormoners effekter på bröstvävnaden vid bröstcancer, David Engblom för forskning om molekylära mekanismer bakom sjukdomsutlöst nedstämdhet och depression, Jan Ernerudh för forskning om immuntolerans under graviditet som modell för identifikation av biomarkörer och förbättrad behandling vid multipel skleros, Anders Fridberger för forskning om molekylära kontrollmekanismer i hörselorganet, Laura Korhonen för forskning om biomarkörer kopplade till psykotiska erfarenheter hos barn, Maria Lerm för forskning om immunförsvarets minne vid mykobakteriella infektioner och Lennart Svensson för forskning om rotavirus och norovirusinfektioner.

Gerhard Andersson vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, får bidrag till forskning om internetbehandling för depression.

Inom utlysningen av projektbidrag inom farmaci har Gunnar Cederlund vid Institutionen för medicinsk teknik, IMT, beviljats för forskning om kunskapsdriven läkemedelsutveckling.

Etableringsbidrag

Två forskare, Eric Augier och Kajsa Igelström, båda vid IKE, har fått etableringsbidrag som ger juniora forskare möjlighet att etablera sig som självständiga forskare. Eric Augier har beviljats 6 miljoner kronor över fyra år och forskar om molekylära mekanismer som styr val av en drog framför naturliga belöningar. Kajsa Igelström får även hon 6 miljoner kronor över tre år och forskar om implementering av nya hjärnavbildningstekniker för karakterisering och behandling av neuropsykiatriska syndrom.

Totalt har Vetenskapsrådet beviljat 1,2 miljarder kronor till forskning inom medicin och hälsa under perioden 2018–2023. Besluten om forskningsmedel omfattar totalt fem utlysningar där sammanlagt 1 229 ansökningar kommit in. Beviljandegraden är 23 procent, och i princip jämnt fördelad mellan kvinnor och män.

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.