04 november 2019

Carin Franzén, Maria Brandén och Jonathan Josefsson tilldelas bidrag från riksbankens jubileumsfond. Jonathan Josefsson ska undersöka ungas närvaro inom globala institutioner, som exempelvis FN.

Jonathan Josefsson, institutionen för Tema, och hans kollegor ska undersöka hur unga representeras i världspolitiken –och av vilka– i frågor om klimat, migration och hälsa. Bakgrunden till projektet är bland annat att barn och unga har identifierats som en av de stora grupper vars deltagande är avgörande för att skapa effektiva, ansvarsfulla och hållbara globala institutioner. För projektet tilldelas han närmare 4,4 miljoner kronor.

Litteraturvetaren Carin Franzén, institutionen för kultur och kommunikation, får närmare 3,7 miljoner kronor för projektet ”En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser”. 

Maria Brandén, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas närmare 2,6 miljoner kronor för projektet ”Betydelsen av skolval, segregation och organisationsformer för skolors arbetsmiljö, 1997-2018”.

Mer om bidragstagarna

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.