Tre forskare får bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Carin Franzén, Maria Brandén och Jonathan Josefsson tilldelas bidrag från riksbankens jubileumsfond. Jonathan Josefsson ska undersöka ungas närvaro inom globala institutioner, som exempelvis FN.

Jonathan Josefsson, institutionen för Tema, och hans kollegor ska undersöka hur unga representeras i världspolitiken –och av vilka– i frågor om klimat, migration och hälsa. Bakgrunden till projektet är bland annat att barn och unga har identifierats som en av de stora grupper vars deltagande är avgörande för att skapa effektiva, ansvarsfulla och hållbara globala institutioner. För projektet tilldelas han närmare 4,4 miljoner kronor.

Litteraturvetaren Carin Franzén, institutionen för kultur och kommunikation, får närmare 3,7 miljoner kronor för projektet ”En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser”. 

Maria Brandén, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas närmare 2,6 miljoner kronor för projektet ”Betydelsen av skolval, segregation och organisationsformer för skolors arbetsmiljö, 1997-2018”.

Mer om bidragstagarna

Senaste nytt från LiU