04 november 2019

Carin Franzén, Maria Brandén och Jonathan Josefsson tilldelas bidrag från riksbankens jubileumsfond. Jonathan Josefsson ska undersöka ungas närvaro inom globala institutioner, som exempelvis FN.

Jonathan Josefsson, institutionen för Tema, och hans kollegor ska undersöka hur unga representeras i världspolitiken –och av vilka– i frågor om klimat, migration och hälsa. Bakgrunden till projektet är bland annat att barn och unga har identifierats som en av de stora grupper vars deltagande är avgörande för att skapa effektiva, ansvarsfulla och hållbara globala institutioner. För projektet tilldelas han närmare 4,4 miljoner kronor.

Litteraturvetaren Carin Franzén, institutionen för kultur och kommunikation, får närmare 3,7 miljoner kronor för projektet ”En annan humanism: Kvinnliga tidigmoderna fritänkare och subjektivitetens gränser”. 

Maria Brandén, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas närmare 2,6 miljoner kronor för projektet ”Betydelsen av skolval, segregation och organisationsformer för skolors arbetsmiljö, 1997-2018”.

Mer om bidragstagarna

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.