Medarbetare vid ISV är årets inspiratörer 2018

Lena Andersson (Avdelningen för arbetsterapi), Ghassan Mourad (Avdelningen för omvårdnad) och Patrik Rytterström (Avdelningen för omvårdnad) fick alla tre ta emot priset ”Utmärkt Inspiratör” från AT-sektionen samt SSK-sektion Norrköping respektive Linköping.

arets inspiratorer puffbild

Utmärkt Inspiratör är en utmärkelse som införts av Consensus och sektionerna vid Medicinska fakulteten och syftar till att premiera personer på de respektive utbildningarna som inspirerar studenterna på olika sätt. Denna utmärkelse delas ut av sektionerna och mottagaren av utmärkelsen väljs av respektive sektionsstyrelse.

Läs mer kring utmärkelser införda av Consensus här.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU