14 november 2019

Sex forskare vid LiU får sammanlagt 14 miljoner kronor från Cancerfonden i fondens stora utlysning 2019. Bakomliggande mekanismer vid avmagring vid cancersjukdom är ett exempel på frågorna som ska forskarna ska undersöka närmare.

illustration av cancerceller som delar sigOkontrollerad förökning av celler leder till cancer. Foto selvanegraStörst anslag får Anders Blomqvist till forskning om mekanismer i centrala nervsystemet som kan ligga bakom avmagring (anorexi-kakexi) vid inflammation och cancer, samt Olle Stål till forskning om tillväxtreglering vid bröstcancer och målriktade behandlingar. Båda har beviljats tre miljoner kronor, och båda är professor emeritus vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE.

Karin Öllinger, professor vid IKE, har beviljats 2,4 miljoner kronor till forskning om betydelsen av UV-strålning och signalering i cellens lysosomer för uppkomst och utveckling av malignt melanom i huden. Även Henrik Green, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, får 2,4 miljoner kronor till farmakogenetiska studier för individanpassad läkemedelsbehandling.

Peter Söderqvist har beviljats 1,8 miljoner kronor till forskning om precisionsmedicin vid hjärntumörer och Xiao-Feng Sun får 1,2 miljoner kronor till forskning om faktorer som är associerade med behandlingssvar och prognos vid tjock-och ändtarmscancer. Båda är professorer vid IKE.

Anslagen är fördelade över två eller tre år, beroende på projekt.

Årets utdelning från Cancerfonden omfattar totalt 770 miljoner kronor, varav 670 miljoner kronor ingår i den aktuella utlysningsomgången. Det är det största beloppet hittills i Cancerfondens historia.

– Pengarna kommer uteslutande från gåvor. Det är tack vare alla generösa givare, privatpersoner och företag som det är möjligt för forskarna att hela tiden söka och hitta nya resultat i form av bättre behandlingsmetoder och nya mediciner för de som drabbas av cancer. Pengarna räddar liv, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, i ett pressmeddelande från fonden.

Cancerforskning vid LiU

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.