15 november 2017

Cancerfonden delar ut drygt 16 miljoner kronor till cancerforskning vid Linköpings universitet. Sju forskare har fått pengar till nya forskningsprojekt. 

kvävgastank för förvaring av prover Foto: Thor BalkhedTotalt i denna omgång delar Cancerfonden ut 454 miljoner kronor till svensk cancerforskning, vilket är det största beloppet som fonden delat ut hittills. Drygt 16 miljoner kronor går till cancerforskning vid Linköpings universitet, varav 7,35 miljoner är nya beviljade anslag.

Maria Sunnerhagen vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, tilldelas 1,5 miljoner kronor per år i tre år för att undersöka ett protein kallat Myc, som bidrar till utvecklingen av cancer. Myc sitter som spindeln i nätet och påverkar en stor mängd andra proteiner, som i sin tur reglerar cellers tillväxt och överlevnad. Om Myc är överaktivt kan följden därför bli okontrollerad celltillväxt och att en cancertumör bildas. I projektet undersöker forskarna på detaljnivå vad som är gemensamt för kontakterna mellan Myc och andra proteiner, vilket kan ge kunskap som ökar möjligheten att utveckla nya behandlingsmetoder för att förhindra dessa proteininteraktioner.

Mikael Sigvardsson vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, tilldelas 1,75 miljoner kronor per år till forskning om hur cellulär identitet regleras under normal respektive malign blodcellsmognad. Stefan Thor, också vid IKE, har beviljats 1,5 miljoner kronor per år för att ta reda på mer om mekanismerna bakom cellproliferation i centrala nervsystemet.

Mikael Benson får 800 000 kronor per år för att studera en ny teknik för tidigare diagnos och mer personanpassad behandling vid cancer i tjocktarmen. Anslag om 600 000 kronor per år får Colm Nestor, till ett projekt om individanpassad epigenetisk behandling som ny behandlingsstrategi vid T-cellsleukemi, samt Karin Roberg, för forskning kring identifiering av biomarkörer med betydelse för behandlingssvar, klinisk prognos och för målinriktad behandling i huvud-och halscancer. Samtliga arbetar vid IKE. Daniel Aili vid IFM har beviljats 600 000 kronor per år till ett projekt som handlar om att utforska precisionsbehandling av cancer via matrixmetalloproteinas-inducerad frisättning av läkemedel från liposomer.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.