17 januari 2018

Emilia Fägerstam, universitetslektor i pedagogik vid LiU, och Anette Nyberg, lärare vid Ekkälleskolan och Didaktikcenter fick ett spännande uppdrag: håll en kurs i lärande för hållbar utveckling, som fortbildning för lärare i Guangzhou, Kina.

Emilia Fägerstam får tolkhjälpEmilia Fägerstam får tolkhjälp Foto: Guangzhou UniversityI nio dagar undervisade Emilia Fägerstam och Anette Nyberg 65 lärare från skolor runtom i Guangzhou. De hade värderingsövningar, diskussioner kring allt ifrån ekosystemtjänster till läroplaner och däremellan en mängd olika ofta lekfulla övningar. Guangzhou är sina 15 miljoner invånare till trots en grön stad med stora parker och generösa grönytor så mycket av undervisningen hölls utomhus.

Ämneslärare

– Deltagarna undervisade i ämnen som biologi, kemi och geografi, men vi hade även lärare i bild och engelska med på kursen. Vi hade kanske inte trott att värderingsövningar skulle fungera så bra, men det gjorde de och vi hade många engagerade, öppna och spännande diskussioner, berättar Emilia Fägerstam.

En del som deltagarna speciellt uppskattade var också att få träffa varandra och diskutera över ämnesgränserna, vilket inte är så vanligt i Kina.

Anette Nyberg i diskussion med deltagarnaAnette Nyberg i diskussion med deltagarna Foto: Guangzhou university– Vi kunde ju bara berätta hur vi gör i Linköping och vi frågade dem efter de olika passen om de kunde omsätta det vi gjort till sin egen vardag. Det är ju inte helt lätt att förmedla till en annan kultur och ibland vi fick vara flexibla och tänka om i samarbete med deltagarna, säger Anette Nyberg, som förutom att vara förstelärare vid Ekkälleskolan också är utvecklingslärare vid kommunens Didaktikcenter.

Lärande för hållbar utveckling

Kursen i lärande för hållbar utveckling skapades från grunden, utifrån uppdraget, men med inspiration från universitetskurser i utomhuspedagogik och fortbildningskurser för lärare i kommunen. De tog också in pedagogiska grepp som exempelvis en modell kallad Eposea, som går ut på att skapa strukturerade berättelser kring hållbar utveckling och reflektera kring dem.

– Ola Uhrqvist, gymnasielärare och fil dr från Tema Miljöförändring, har tillsammans med en kollega tagit fram en lärarhandledning till Eposea, som vi kunde använda, säger Anette Nyberg.

Modellen användes också som slutuppgift då deltagarna fick skapa en berättelse med hållbarhetsperspektiv kring någon väl utvald plats. De presenterade och diskuterade först resultaten i grupper om åtta och dagen efter fick en i varje grupp redovisa för alla.

– De hade kort om tid på sig men var väldigt målinriktade och gjorde det verkligen jättebra, säger Anette Nyberg.

Duktiga tolkar

Kursen hölls på engelska, men till sin hjälp hade Emilia och Anette duktiga kinesiska tolkar, studenter som läser engelska vid universitetet. Dessutom hade de stor hjälp av Jolin Anette Nyberg  och Jolin Zhuolin ChenAnette Nyberg får stöd av Jolin Zhuolin Chen Foto: Guangzhou UniversityZhuolin Chen, som tog en masterexamen i Outdoor Environmental Education and Outdoor Life vid LiU i våras. Inspirerad av sina år på LiU har hon startat ett eget företag där hon håller helgkurser med utepedagogik för kinesiska barn.

Både Emilia Fägerstam och Anette Nyberg är mer än nöjda med kursen och tycker att de fått med sig många lärdomar hem.

– Vi blev verkligen generöst mottagna. Jag har fått med mig många nya tankar och självklart har jag fått större förståelse för våra kinesiska studenter, säger Emilia Fägerstam.

Kursen de har utvecklat kan de också tänka sig att fortsätta att hålla tillsammans, som fortbildning för svenska lärare men också för lärarstudenter.

Även i Kina är tongångarna positiva:

– Det har kommit mycket positiv feedback, både från deltagarna och de ansvariga för lärarfortbildningarna i Guangzhou, berättar Jack Zhe Yang, ansvarig för Kina-samarbetet vid LiU.

Centrum för hållbar stadsutveckling

Att kursen kom till hänger samman med att Guangzhou universitet, i staden med samma namn, tillsammans med Linköpings universitet driver ett centrum för hållbar stadsutveckling där ett antal gemensamma forskningsprojekt pågår som bäst. Med inspiration från Linköping, vänort sedan tjugo år tillbaka, har Guangzhou som mål att vara ledande i Kina inom hållbar stadsutveckling och frågan om lärarfortbildning kom tidigt upp på bordet.

Emilia Fägerstam delar ut intygEmilia Fägerstam delar ut intyg Foto: Guangzhou UniversityJörgen Nissen, dekanus på Utbildningsvetenskap, tillsatte en arbetsgrupp och i mars i år åkte Emilia Fägerstam med en delegation från kommunen och universitetet till Guangzhou för att se sig omkring och ta reda på hur behoven såg ut. Under våren fortsatte arbetet och Anette Nyberg, som också är hållbarhetspedagog och arbetar med LHU, Lärande för hållbar utveckling, kom in i arbetet för att ge projektet en förankring in i skolans värld.

– En jätterolig och spännande upplevelse och vi hoppas det blir en fortsättning, säger Emilia Fägerstam.
Gruppövning med Anette NybergGruppövning med Anette Nyberg Foto: Guangzhou University

Kontakt

Läs mer om Guangzhou

Senaste nytt från LiU

Kvinna står på väg med korsade armar.

Hon vill få robotar att uppföra sig bättre

Forskaren Hannah Pelikan tror att vi kommer att få se ökade konflikter mellan människor och robotar i framtiden. I sin forskning filmar hon vardagliga möten mellan människa och maskin för att se vad som händer.

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.