12 september 2018

Screening för hormonstörande ämnen, digitala lösningar för aktivt åldrande och infrastruktur för klimatsimuleringar är tre projekt där LiU deltar som beviljats medel från EU-satsningen Horizon 2020.

Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, delar under åren 2014 till 2020 ut anslag för forskning kring att möta olika samhällsutmaningar. Flera projekt där LiU ingår som partner fick pengar i den senaste ansökningsomgången.

Det första projektet handlar om nya metoder för att testa och screena substanser för att identifiera hormonstörande ämnen. Projektet ”Generation Of NoveL, Integrated and Internationally Harmonised Approaches for Testing (GOLIATH)” har fått ett anslag om totalt nästan 7 miljoner euro, varav LiU:s del är nästan 340 000 euro. Ansvarig forskare vid LiU är Susana Cristobal, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Det andra projektet, ”Smart Age-friendly Living and Working Environment (SmartWork)”, handlar om digitala lösningar för att stödja ett aktivt, hälsosamt åldrande och yrkesliv. Projektet har totalt beviljats nästan 4 miljoner euro, varav LiU:s del är 300 000 euro. Tom Ziemke, professor vid Institutionen för datavetenskap, är ansvarig forskare vid LiU.

Hamish Struthers, applikationsexpert vid Nationellt datorcentrum, NSC, är ansvarig forskare för LiU:s del av projektet Infrastructure for the European Network for Earth System modelling – Phase 3 (IS-ENES3). Projektet tillhandahåller forskare med en europeisk e-infrastruktur som kan användas för såväl utveckling av klimatmodeller och användning av resultat som fås från modellerna. IS-ENES3 har beviljats totalt nästan 10 miljoner euro, varav LiU:s del är drygt 62 000 euro.

Mer Horizon 2020-forskning

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.