12 september 2018

Screening för hormonstörande ämnen, digitala lösningar för aktivt åldrande och infrastruktur för klimatsimuleringar är tre projekt där LiU deltar som beviljats medel från EU-satsningen Horizon 2020.

Horizon 2020, EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin, delar under åren 2014 till 2020 ut anslag för forskning kring att möta olika samhällsutmaningar. Flera projekt där LiU ingår som partner fick pengar i den senaste ansökningsomgången.

Det första projektet handlar om nya metoder för att testa och screena substanser för att identifiera hormonstörande ämnen. Projektet ”Generation Of NoveL, Integrated and Internationally Harmonised Approaches for Testing (GOLIATH)” har fått ett anslag om totalt nästan 7 miljoner euro, varav LiU:s del är nästan 340 000 euro. Ansvarig forskare vid LiU är Susana Cristobal, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.

Det andra projektet, ”Smart Age-friendly Living and Working Environment (SmartWork)”, handlar om digitala lösningar för att stödja ett aktivt, hälsosamt åldrande och yrkesliv. Projektet har totalt beviljats nästan 4 miljoner euro, varav LiU:s del är 300 000 euro. Tom Ziemke, professor vid Institutionen för datavetenskap, är ansvarig forskare vid LiU.

Hamish Struthers, applikationsexpert vid Nationellt datorcentrum, NSC, är ansvarig forskare för LiU:s del av projektet Infrastructure for the European Network for Earth System modelling – Phase 3 (IS-ENES3). Projektet tillhandahåller forskare med en europeisk e-infrastruktur som kan användas för såväl utveckling av klimatmodeller och användning av resultat som fås från modellerna. IS-ENES3 har beviljats totalt nästan 10 miljoner euro, varav LiU:s del är drygt 62 000 euro.

Mer Horizon 2020-forskning

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.