05 mars 2018

Kan grannskapet vara en del av samhällets integration? Hur kan staden och samhället hållas samman? Detta är ständigt aktuella frågor. I en ny bok skriven av Susanne Urban, REMESO, diskuterar hon dem utifrån en genomgång av teorier och forskning om integration, grannskap och segregation. Onsdag den 14 mars välkomnar REMESO till ett boksläpp med författaren, kl 16-18,

Susanne UrbanBoken ger en översikt av olika teoretiska förhållningssätt, nyckelbegrepp och forskning med relevans för arbete med samhällsbyggande, socialt arbete och integration. Exempel och empiriska forskningsresultat från Sverige lyfts särskilt fram.

BOKSLÄPP: Onsdag 14 mars 2018 kl 16.00-18.00, B342, Campus Norrköping

Anmäl till: erik.berggren@liu.se, senast den 9 mars


Integration – vad är det?
Kan grannskapet bidra till att göra samhället integrerat?
Bostadssegregation – vad gör det med ett samhälle?
Integration och grannskap riktar sig främst till studenter på grund- eller fortsättningsnivå, t.ex. inom sociologi, socialt arbete (särskilt med inriktning mot samhällsarbete i storstadsmiljö), kulturgeografi, etnicitet och migration, samhälls- och kulturanalys samt samhällsplanering. Den är även riktad till beslutsfattare och personer som arbetar med stadsdelsutveckling och samhällsplanering samt journalister och en intresserad allmänhet.

integration och grannskap

Susanne Urban forskar om integration på arbetsmarknaden, bostadssegregation och skolsegregation. Från och med januari 2014 arbetar hon även på Institutet för bostads och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet.

Hon är docent i sociologi med intresse för segregation, grannskap, ungdomars karriärer och utlandsföddas företagande. Dels har hon tittat på hur segregation uppfattas och beskrivs som ett problem och dels analyserat grannskapseffekter. Hon har även studerat hur unga personer använder sina sociala nätverk för att komma in på arbetsmarknaden och hur de påverkas av sin lokala kontext och skola, etniskt entreprenörsskap. 

Senaste nytt från LiU

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.