24 oktober 2019

Åtta forskare vid LiU får dela på totalt 40,2 miljoner kronor. Det stod klart när Vetenskapsrådet offentliggjorde vilka forskare som får forskningspengar i 2019 års stora utlysning inom medicin och hälsa.

3D Illustration of Human Lungs with Circulatory System Anatomy Foto magicmineAlla de åtta forskarna som beviljas medel hör till Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). Fyra av dem är verksamma vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN).

Det största forskningsbidraget går till professor Markus Heilig, som får 9 miljoner kronor till translationell forskning om varför vissa fortsätter sitt alkoholbruk trots negativa konsekvenser. Professor Håkan Olausson, beviljades 7,2 miljoner kronor till forskning om social hudberöring och människans smärtsignalering.

Två forskare kammade hem etableringsbidrag om 6 miljoner kronor vardera. Bidragen ska hjälpa dem att starta upp sina egna forskargrupper. Det är Rebecca Böhme, postdoktor vid IKE, CSAN, som forskar om hur vi upplever jaget genom beröring och som ska studera grundläggande mekanismer och förändringar i jaget hos såväl friska individer som personer med schizofreni. Det andra etableringsbidraget gick till Leah Mayo, förste forskningsingenjör vid IKE, CSAN, som studerar betydelsen av kroppens egna cannabisliknande ämnen, det endocannabinoida systemet, vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Martin Hallbeck, biträdande professor vid avdelningen för neurobiologi, fick 4,8 miljoner kronor för forskning om hur neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, sprids i hjärnan. Maria Jenmalm, professor vid avdelningen för neuro- och inflammationsvetenskap, har beviljats 2,4 miljoner kronor till forskning om möjligheterna att förebygga utveckling av allergi genom mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn. Neil Lagali, universitetslektor vid samma avdelning, får också 2,4 miljoner kronor till forskning om återaktivering av blodkärl under ögats näthinna. Även Huan Zhang, förste forskningsingenjör vid avdelningen för barns och kvinnors hälsa, har beviljats 2,4 miljoner kronor till preklinisk forskning om reumatoid artrit för tidig och individualiserad behandling.

Forskningsbidragen löper över mellan tre och fem år. Totalt delar Vetenskapsrådet ut nästan 1,1 miljarder kronor i denna utlysningsomgång. Beviljandegraden var 23 procent, och något högre för män än för kvinnor.

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.