19 september 2019

En obönhörlig sjukdom fångad i suggestiva bilder. Under Kulturnatten i Norrköping kommer Sofie Nyström, docent i proteinkemi, väcka tankar kring Alzheimers genom visa det vackra i det svåra. Hon är en av tre LiU-forskare som håller föredrag på Visualiseringscenter den 28 september.

Charlotte Perhammar

Den gemensamma nämnaren för LiU-forskarnas föreläsningar under Kulturnatten är allvar.

Två av dem tar upp konsekvenserna av förändrade livsvillkor för jordklotet. Karl-Olof Bergman, universitetslektor i bevarandeekologi, ger perspektiv på betydelsen av biologisk mångfald och hotet mot arters överlevnad. På samma tema fortsätter senare Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, som vill få åhörarna att förstå vikten av att människan på allvar ändrar sina attityder och tar i håll med de smarta lösningar som behövs för vi ska klara framtidens utmaningar.

Allvar av ett annat slag blir det med Sofie Nyströms föreläsning om Alzheimer. En sjukdom som kommer att drabba allt fler – men som under ytan och i forskarnas mikroskop visar upp en annan sida.
Hennes bilder från vårt inre universum visar det vackra i det svåra.
För åhörarna blir fotografierna Sofie Nyström tagit genom sitt mikroskop en resa rakt in i forskningsfronten.

Sofie Nyström, docent i proteinkemi Foto Charlotte PerhammarSofie Nyström har under flera år forskat om proteiners roll i vissa sjukdomar som drabbar hjärnan. Hon är kemist i grunden och i sin forskning har hon detaljstuderat proteiner vid Alzheimers sjukdom genom att färga in dem med särskilda spårarmolekyler som utvecklats vid Linköpings universitet. När hon zoomar in i mikroskopet växer abstrakta former i olika färger fram i flera tusen gångers förstoring.

– De här fina bilderna förtjänar att komma vidare från mikroskopet och ut i världen där andra kan se dem, säger Sofie Nyström, docent på Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Nu ska hon och tavlorna ut på turné. Premiären blir under Forskarfredag den 27 september, då hon ska visa bilderna och berätta om Alzheimers sjukdom för personal inom hemtjänst och hemsjukvård i sin hemstad Tranås. Hon är också en av LiU-forskarna som är med under Kulturnatten i Norrköping dagen därpå.

– Jag tycker att det är roligt och viktigt med de här mötena med allmänheten och att prata om vad forskning är. Hur går forskning till och varför ska vi hålla på med det?


Föreläsningarna hålls på Visualiseringscenter den 28 september, fritt inträde.
13.30: Betydelsen av biologisk mångfald i en föränderlig värld, Karl-Olof Bergman.
16.00: Alzheimers - se det vackra i det svåra, Sofie Nyström
17.45: Morgondagens problem är vår utmaning idag, Uno Wennergren.

Under Kulturnatten bidrar studentkören i Norrköping, SKÖN, med gatusjungning. 

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.