09 november 2017

Sju forskare vid LiU får sammantaget 26,5 miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap fram till 2021. Totalt beviljades 12 procent av ansökningarna.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet denna gång bidrag för 520 miljoner kronor inom området, av de 1065 ansökningar som kom in beviljades 128. Sju av forskarna finns vid Linköpings universitet och de beviljades mellan 5,7 och 2,7 miljoner fram till 2021.

Inom området har Vetenskapsrådet också valt att satsa lite extra på unga forskare och 34 procent av de projekt som beviljas medel går i år till forskare som disputerade för mindre än åtta år sedan.

Störst bidrag får Emma Eldelin, Avdelningen språk och litteratur, Institutionen för kultur och kommunikation. Hennes projekt författandets nya färdvägar, om rummet poetik och politik i samtidslitteraturen har tilldelats 5,7 miljoner kronor fram till och med 2020.

Stefan Jonsson, Remeso, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, tilldelas ett bidrag på 4,4 miljoner till och med 2021, för studier kring vad konst och litteratur kan lära oss om demokrati.

Vid Institutet för analytisk sociologi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, får Anders Hjorth-Trolle 2,7 miljoner till och med 2020 för studier av betygsättning och social ojämlikhet och Eduardo Tapia, 2,7 miljoner fram till 2020 för studier av skolvalets dynamik.

Vid Tema-institutionen tilldelas Alma Persson, Tema Genus, 3,4 miljoner till och med 2021 för projektet den könsneutrala värnpliktens infrastruktur och Johanna Sköld, Tema Barn, 4,05 miljoner till och med 2020 för projektet Marknaden för privata spädbarnshem och pensionat 1915-1975.

Arvid Erlandsson, Avdelningen psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 3,6 miljoner till 2021 för forsknings kring hur preferenser uppkommer i hjälpdilemman, hur beslut fattas om liv och död.

Foto: Pixabay


Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.