09 november 2017

Sju forskare vid LiU får sammantaget 26,5 miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap fram till 2021. Totalt beviljades 12 procent av ansökningarna.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet denna gång bidrag för 520 miljoner kronor inom området, av de 1065 ansökningar som kom in beviljades 128. Sju av forskarna finns vid Linköpings universitet och de beviljades mellan 5,7 och 2,7 miljoner fram till 2021.

Inom området har Vetenskapsrådet också valt att satsa lite extra på unga forskare och 34 procent av de projekt som beviljas medel går i år till forskare som disputerade för mindre än åtta år sedan.

Störst bidrag får Emma Eldelin, Avdelningen språk och litteratur, Institutionen för kultur och kommunikation. Hennes projekt författandets nya färdvägar, om rummet poetik och politik i samtidslitteraturen har tilldelats 5,7 miljoner kronor fram till och med 2020.

Stefan Jonsson, Remeso, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, tilldelas ett bidrag på 4,4 miljoner till och med 2021, för studier kring vad konst och litteratur kan lära oss om demokrati.

Vid Institutet för analytisk sociologi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, får Anders Hjorth-Trolle 2,7 miljoner till och med 2020 för studier av betygsättning och social ojämlikhet och Eduardo Tapia, 2,7 miljoner fram till 2020 för studier av skolvalets dynamik.

Vid Tema-institutionen tilldelas Alma Persson, Tema Genus, 3,4 miljoner till och med 2021 för projektet den könsneutrala värnpliktens infrastruktur och Johanna Sköld, Tema Barn, 4,05 miljoner till och med 2020 för projektet Marknaden för privata spädbarnshem och pensionat 1915-1975.

Arvid Erlandsson, Avdelningen psykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 3,6 miljoner till 2021 för forsknings kring hur preferenser uppkommer i hjälpdilemman, hur beslut fattas om liv och död.

Foto: Pixabay


Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.