15 november 2018

Nio forskare vid Linköpings universitet har beviljats pengar av Cancerfonden till cancerrelaterade forskningsprojekt.

Forskning om B-cellsleukemi vid Linköpings universitet. Foto: Thor Balkhed

Nio forskare vid Medicinska fakulteten vid LiU får sammanlagt över 27 miljoner kronor fördelat över tre år (2019–2021) i Cancerfondens anslagsutdelning i november 2018.

Stig Linder vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, har fått 1,25 miljoner kronor per år under tre år till forskning om ett nytt mål för cancerterapi, närmare bestämt 19S proteasomens deubiquitinerande aktivitet. Detta forskningsprojekt har också beviljats ytterligare 1 miljon kronor per år under tre år i extra anslag.

Charlotta Dabrosin vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, får 1,5 miljoner per år under tre år till studier av mikromiljön i malign och normal bröstvävnad för upptäckt av ny målstyrd behandling och prevention av bröstcancer.

Sex forskare har beviljats 800 000 kronor per år under tre år till sina forskningsprojekt. Jörg Cammenga vid IKE får anslag för att analysera genetisk och biologisk heterogenitet i akut myeloisk leukemi. Claudio Cantù vid IKE får medel till sin forskning om nya faktorer som påverkar koloncancer men inte tarmens balans. Åsa Carlsson Tedgren vid IMH får pengar till sin forskning om att utveckla metoder och verktyg för förbättring av dosering vid inre strålbehandling (brachyterapi). Francisca Lottersberger vid IMH får bidrag till att forska om DNA-PK-beroende strategier för att främja arvsmassans stabilitet. Jan-Ingvar Jönsson vid IKE får pengar till sin forskning som syftar till att identifiera nya biomarkörer och resistensmekanismer vid akut myeloisk leukemi. Anders Rosén vid IKE får anslag till forskning om hur immunförsvaret känner igen främmande DNA och aktiverar B-cellssignalering i framför allt kronisk lymfatisk leukemi.

Sussanne Börjeson vid IMH och hennes forskargrupp får 600 000 kronor per år under tre år för att studera om det är kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv att erbjuda patienter fysisk träning under cancerbehandling.

Utdelningen i år har varit den största någonsin från Cancerfonden, och det har också visat sig i anslagen till forskare anslutna till LiU.
 –Det är fantastiskt att givarna har varit så generösa att Cancerfonden kan ge en rekordutdelning till forskningen. Det är extra roligt att cancerforskningen vid Linköpings universitet har haft en så bra utveckling, att våra projekt håller en sådan hög standard och att vi i år lyckats bättre än någonsin med tilldelningen till oss. Med en bättre finansierad cancerforskning kommer nya upptäckter snabbare patienterna till godo vilket är fantastiskt glädjande, säger Charlotta Dabrosin, en av anslagstagarna och ordförande i forskningsnätverket LiU Cancer.

Totalt fick Cancerfonden in 451 ansökningar och av dessa beviljades 189 forskningsmedel, vilket ger en beviljandegrad på 42 procent. I den här omgången delar Cancerfonden ut 630 miljoner kronor till cancerforskning. Det är det högsta beloppet som fonden delat ut hittills.


Relaterat innehåll

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.