36 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap

Sex forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag av Vetenskapsrådet till forskningsprojekt och forskarskolor. 

pupil being bullied in elementary school

De sex forskarna är:

Konrad Schönborn, universitetslektor på institutionen för teknik och naturvetenskap, som tilldelas 11 872 499 kronor för en nationell svensk forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärare och förskollärare.

Madeleine Abrandt Dahlgren, professor på institutionen för medicin och hälsa, tilldelas 5 999 000 kronor för projektet Interprofessionellt lärande i praktiken: Studenters samarbete och samverkan med patienter i olika arrangemang för klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Per Andersson, professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 5 896 000 kronor för projektet Marknadiseringen av svensk vuxenutbildning.

Jonas Bergman Ärlebäck, universitetslektor vid matematiska institutionen, tilldelas 5 460 000 kronor för projektet Ett modelleringsperspektiv på undervisning och lärande i statistik genom informella statistiska resonemang och IKT.

Paul Horton, universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 5 476 658 kronor för Mobbningsarenor: en socialekologisk undersökning av skolmobbning.

Nigel John Musk, universitetslektor vid institutionen för kultur och kommunikation, tilldelas 2 213 499 kronor för projektet Revideringar i digitalt samskrivande.

Senaste nytt från LiU