02 november 2017

Sex forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag av Vetenskapsrådet till forskningsprojekt och forskarskolor. 

pupil being bullied in elementary school

De sex forskarna är:

Konrad Schönborn, universitetslektor på institutionen för teknik och naturvetenskap, som tilldelas 11 872 499 kronor för en nationell svensk forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärare och förskollärare.

Madeleine Abrandt Dahlgren, professor på institutionen för medicin och hälsa, tilldelas 5 999 000 kronor för projektet Interprofessionellt lärande i praktiken: Studenters samarbete och samverkan med patienter i olika arrangemang för klinisk verksamhetsförlagd utbildning inom hälso- och sjukvård.

Per Andersson, professor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 5 896 000 kronor för projektet Marknadiseringen av svensk vuxenutbildning.

Jonas Bergman Ärlebäck, universitetslektor vid matematiska institutionen, tilldelas 5 460 000 kronor för projektet Ett modelleringsperspektiv på undervisning och lärande i statistik genom informella statistiska resonemang och IKT.

Paul Horton, universitetslektor vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, tilldelas 5 476 658 kronor för Mobbningsarenor: en socialekologisk undersökning av skolmobbning.

Nigel John Musk, universitetslektor vid institutionen för kultur och kommunikation, tilldelas 2 213 499 kronor för projektet Revideringar i digitalt samskrivande.

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.