06 november 2017

26 forskare vid LiU får tillsammans drygt 87 miljoner under fyra år från Vetenskapsrådets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Totalt 19 procent av alla ansökningar beviljades.

Eleni StavrinidouEleni Stavrinidou tilldelas 5,2 miljoner för att bygga upp forskning kring elektroniska växter. Foto: Thor BalkhedTotalt har Vetenskapsrådet beviljat en miljard kronor till forskning inom naturvetenskap och teknik under bidragsperioden 2017 – 2021. 1682 ansökningar kom in och av dem beviljades 325, vilket ger 19 procents chans att få igenom sin ansökan.

Vid Linköpings universitet har 26 forskare fått sina ansökningar beviljade, av dem är åtta etableringsbidrag mellan 3 och 5,2 miljoner. Övriga beviljade bidrag är projektbidrag på totalt mellan 2,4 och 4 miljoner kronor till och med år 2021.

Etableringsbidrag

Största etableringsbidraget går till Eleni Stavrinidou, Laboratoriet för organiska elektronik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, som får 5,2 miljoner för att bygga upp forskningen kring elektroniska växter.

Etableringsbidrag beviljades även György Barabas, för känslighetsanalys av ekologiska samhällen, Tobias Hansson för forskning inom atom och molekylfysik, Yuttapoom Puttisong, för organiska och oorganiska solceller, och Mohammad Shahjamali för tillverkning av superkristaller, alla fyra vid Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Etableringsbidrag beviljades också Carl Johan Casselgren, för graf-färgning med lokala villkor, Institutionen för matematik samt till Krzysztof Bartoszek, vid Institutionen för datavetenskap, för forskning inom bioinformatik och Anders Eklund, vid Institutionen för medicinsk teknik, för forskning inom medicinsk bildbehandling.

Projektbidrag

Projektbidrag beviljades Daniel Aili för frisättning av läkemedel vid precisionsbehandling av cancer, Lars Hultman, för forskning kring keramiska material, Anelia Kakanakova, grupp III-nitrider, Martin Karlsson för forskning kring industriella enzymer, Magnus Odén, för metalliska material med designade gittereffekter, Plamen Paskov, för återupptäckta halvledare, Dominic Wright för forsknings kring förvildningens genetik och Fengling Zhang, för forskning kring bärbara strömkällor och mobil elektronik. Alla åtta vid Institutionen för fysik, kemi och biologi.

Vid Institutionen för matematik fick Joakim Arnlid bidrag för forsknings inom algebra och logik och Vladimir Kozlov för forskning kring vågor med motströmmar. Daniel Axehill och Guilherme Xavier, båda vid Institutionen för systemteknik, tilldelades bidrag för forskning kring kodgenerering för prediktiv reglering respektive kvantkommunikation. Peter Jonsson och Zebo Peng, båda vid Institutionen för datavetenskap, för effektiva algoritmer respektive optimering av cyberfysiska system.

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap tilldelades Anthony Ephremides projektbidrag för forskning kring fördröjningshantering i informationsnät och Igor Zozoulenko, för datormodellering av organisk elektronik.

Petter Dyverfeldt, Institutionen för medicin och hälsa, tilldelades bidrag inom medicinsk bildbehandling, och Stefan Thor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, för mekanismer bakom cellantal i nervsystemet.

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.