19 december 2017

Forskning vid Linköpings universitet ligger till grund för en stor, klinisk studie där ett system för blodtryckskontroll ska testas. Med hjälp av en mobiltelefonbaserad lösning ska deltagarna själva kontrollera sitt blodtryck.

man mäter blodtrycket hemmaI studien kan deltagarna mäta blodtrycket hemma. (Genrebild) Foto: Dejan Dundjerski
Bra kontroll på blodtrycket minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och andra sjukdomar. Därför startar universiteten i Lund, Linköping och Göteborg inom kort en medicinsk utvärderingsstudie av ett system för blodtryckskontroll som tidigare testats i mindre skala.

Med hjälp av bland annat en mobiltelefonbaserad lösning ska deltagarna själva kontrollera sitt blodtryck. I självrapporteringssystemet kan deltagaren mäta blodtrycket hemma och rapportera blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar, livsstil och välmående. De som deltar kan genom plattformen få individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil.Karin KjellgrenKarin Kjellgren, professor emeritus Foto: LiU

Projektet bygger vidare på studier sedan 1990-talet under ledning av Karin Kjellgren vid Linköpings universitet. I dessa har patienter medverkat i sin behandling av högt blodtryck. I en pilotstudie vid Göteborg universitet har det interaktiva mobilbaserade självrapporteringssystem utvecklats och testats på 50 patienter. Pilotstudien har rapporterats i en avhandling av Ulrika Bengtsson, numera universitetslektor vid Göteborgs Universitet. Både patienter och vårdpersonal har varit mycket positiva till systemet och ansåg att det fungerade bra. I det nu aktuella projektet ska medicinsk och ekonomisk nytta utvärderas.

– Tack vare pilotstudien vet vi att den tekniska lösningen håller måttet och att den är användarvänlig. Om resultatet från den medicinska utvärderingen blir positivt finns möjlighet till ett snabbt införande i vården via medverkande primärvårdsorganisationer, berättar Karin Kjellgren, professor emeritus vid Linköping Universitet.

Ökad risk för hjärt-kärlsjukdom

Högt blodtryck är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och stroke. I Sverige beräknas mer än var fjärde vuxen ha högt blodtryck. Trots att det finns effektiva läkemedel är det endast en mindre del av de medicinerande som når sitt målvärde för blodtrycket.Patrik MidlövPatrik Midlöv, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Det finns mycket lidande och pengar att spara genom förebyggande arbete. Men många med högt blodtryck känner sig friska och det kan vara svårt att motivera en behandling som är inriktad på framtida sjukdomsrisk. Det behövs därför nya sätt att öka följsamhet och förståelse, förklarar Patrik Midlöv, professor vid Lunds universitet och projektansvarig.

Utvärderingen av systemet startar under våren 2018. Mer än 400 patienter kommer via 36 vårdcentraler i Skåne, Västra Götaland och Östergötland att delta i studien. Därutöver etableras en kontrollgrupp som omfattar lika många deltagare. Studien möjliggörs av två anslag, tio miljoner kronor från Familjen Kamprads Stiftelse samt en halv miljon kronor från Hjärt-Lungfonden. I projektet medverkar Lunds Universitet, Linköpings Universitet, Göteborgs Universitet, Primärvården i Region Skåne, Västra Götaland och Östergötland, Patientorganisation Riksförbundet HjärtLung, Kliniska Studier Sverige.

Artikeln är framtagen i samarbete med Lunds universitet.

Vill du veta mer?
Mer läsning och kontaktpersoner på Lunds universitets webbplats.

Kontakt

Liknande forskning

Senaste nytt från LiU

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.