28 mars 2018

Markus Heilig, professor i psykiatri, har blivit utsedd till årets mottagare av Söderbergska priset i medicin 2018. Han får priset på en miljon kronor för sina insatser inom forskning om alkoholism och känslobetingade, eller affektiva, sjukdomar.

markus heilig

Bland Markus Heiligs forskningsinsatser märks bland annat kliniska studier som lagt grunden för behandling av heroinberoende med läkemedlet buprenorfin. Tidigt under sin forskarbana upptäckte han ett av kroppens antistress-system, Neuropeptid Y och de mottagarstrukturer som Neuropeptid Y interagerar med.

I sin forskning om alkohol har han också studerat ett liknande system som är relaterat till stress, Substans P-systemet, och visat att det har betydelse för kontroll av alkoholintag. Han har också forskat kring betydelsen av amygdala, en struktur i hjärnan som spelar en central roll för upplevelsen av känslor som rädsla och ångest, vid ett ökande alkoholintag. I dag forskar Markus Heilig kring processer som styr valet mellan alkohol och friska, naturliga belöningar.Markus Heilig i labbetProfessor Markus Heilig vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE Foto: Peter Holgersson

– Jag är otroligt hedrad, men också väldigt ödmjuk. Det mesta av vårt arbete återstår. Men jag hoppas priset kan rikta strålkastarljuset på beroendepatienternas behov, och möjligheterna att möta dessa genom forskning, säger Markus Heilig i ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet.

Markus Heilig är sedan år 2015 professor vid Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN), Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. Innan dess var han Clinical Director för National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) vid National Institutes of Health i USA.

– Markus Heilig är en mycket värdig mottagare av Söderbergska priset i medicin. Det är en internationellt väletablerad och respekterad forskare inom stress- och beroendeforskning, vars forskning har haft, och har stor, betydelse för såväl grundläggande neurovetenskap som kliniska tillämpningar inom psykiatri och beroendevård och resulterat i cirka 250 peer-review publikationer och omkring 10 000 citeringar, säger Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets och priskommitténs ordförande.

Söderbergska priset delas ut av Torsten Söderbergs Stiftelse. Vartannat år inom området medicin i samarbete med Svenska Läkaresällskapet och vartannat år inom ekonomi och rättsvetenskap i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien. Söderbergska priset i medicin på en miljon kronor går till framstående forskare för insatser av högt vetenskapligt värde vars verkningar blivit uppenbara de senaste tio åren. Priset delas ut i samband med ett seminarium på Svenska Läkaresällskapet senare i vår.

Kontakt

Relaterade nyheter

Mer om forskning om hjärnan

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.