17 oktober 2019

Linköpings universitet toppar statistiken när det gäller etablering på arbetsmarknaden. 88 procent av studenterna med examen från LiU har jobb efter drygt ett år. Det visar en färsk rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Pyloner, Campus Valla Foto Magnus Johansson

– Vi ligger i topp tillsammans med KTH. Men med tanke på att våra studenter har examen inom en stor mängd områden är placeringen mycket imponerande och glädjande, säger rektor Helen Dannetun.
– Vi vet också att det är en mycket stor andel av studenter som väljer att flytta för att studera på LiU, därmed flyttar också en stor del från regionen när de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Studenter med examen från LiU är minst sagt attraktiva för arbetsgivare.
Efter drygt ett år har nio av tio studenter, 88 procent, från LiU kommit in på arbetsmarknaden.
Totalt för landet gäller åtta av tio, 84 procent.

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet. Bilden får användas fritt, med angivande av fotografens namn. Foto Thor Balkhed– Och, påpekar Helen Dannetun, resultatet följer UKÄ:s tidigare undersökningar, då LiU också legat i topp jämfört med andra breddlärosäten som finns i till exempel Umeå, Uppsala, Örebro, Karlstad, Växjö och Malmö.

UKÄ har följt upp studenter som tog examen läsåren 2012/13 till 2014/2015.
Generellt har det aldrig varit fler studenter, totalt 84 procent, som etablerat sig på arbetsmarknaden efter 1 – 1,5 år. Det innebär bland annat att de inte har haft några perioder av arbetslöshet och vid mätningen haft en årsinkomst som överstiger 230 200 kronor.

Sjuksköterskeprogrammets studenter tränar på läkemedelsberäkning på Clinicum. Foto Emma Busk WinquistAllra bäst har det gått för LiU-studenter inom området hälso- och sjukvårdsområdet, där 95 procent snabbt etablerat sig på arbetsmarknaden.
Därefter kommer studenter med examen inom pedagogik och lärarutbildning, 93 procent.
Inom området teknik har nio av tio LiU-studenter arbete ett drygt år efter det de tagit ut examen.

Det lönar sig också att ta ut sin akademiska examen, visar UKÄ i sin rapport.
Bland personer som inte har examinerats var 66 procent bland kvinnorna respektive 68 procent bland männen etablerade. Det innebär en skillnad på omkring 17 procentenheter mot dem som tagit ut sin examen.

Fotnot: Jämförelsen rör de stora svenska universiteten. Enstaka nischade universitet och högskolor har högre etableringsgrad.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.