17 oktober 2019

Linköpings universitet toppar statistiken när det gäller etablering på arbetsmarknaden. 88 procent av studenterna med examen från LiU har jobb efter drygt ett år. Det visar en färsk rapport från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Pyloner, Campus Valla Foto Magnus Johansson

– Vi ligger i topp tillsammans med KTH. Men med tanke på att våra studenter har examen inom en stor mängd områden är placeringen mycket imponerande och glädjande, säger rektor Helen Dannetun.
– Vi vet också att det är en mycket stor andel av studenter som väljer att flytta för att studera på LiU, därmed flyttar också en stor del från regionen när de etablerar sig på arbetsmarknaden.

Studenter med examen från LiU är minst sagt attraktiva för arbetsgivare.
Efter drygt ett år har nio av tio studenter, 88 procent, från LiU kommit in på arbetsmarknaden.
Totalt för landet gäller åtta av tio, 84 procent.

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet. Bilden får användas fritt, med angivande av fotografens namn. Foto Thor Balkhed– Och, påpekar Helen Dannetun, resultatet följer UKÄ:s tidigare undersökningar, då LiU också legat i topp jämfört med andra breddlärosäten som finns i till exempel Umeå, Uppsala, Örebro, Karlstad, Växjö och Malmö.

UKÄ har följt upp studenter som tog examen läsåren 2012/13 till 2014/2015.
Generellt har det aldrig varit fler studenter, totalt 84 procent, som etablerat sig på arbetsmarknaden efter 1 – 1,5 år. Det innebär bland annat att de inte har haft några perioder av arbetslöshet och vid mätningen haft en årsinkomst som överstiger 230 200 kronor.

Sjuksköterskeprogrammets studenter tränar på läkemedelsberäkning på Clinicum. Foto Emma Busk WinquistAllra bäst har det gått för LiU-studenter inom området hälso- och sjukvårdsområdet, där 95 procent snabbt etablerat sig på arbetsmarknaden.
Därefter kommer studenter med examen inom pedagogik och lärarutbildning, 93 procent.
Inom området teknik har nio av tio LiU-studenter arbete ett drygt år efter det de tagit ut examen.

Det lönar sig också att ta ut sin akademiska examen, visar UKÄ i sin rapport.
Bland personer som inte har examinerats var 66 procent bland kvinnorna respektive 68 procent bland männen etablerade. Det innebär en skillnad på omkring 17 procentenheter mot dem som tagit ut sin examen.

Fotnot: Jämförelsen rör de stora svenska universiteten. Enstaka nischade universitet och högskolor har högre etableringsgrad.


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.