27 september 2018

Det har kommit in frågor från såväl studenter som personal efter onsdagens hot mot Linköpings universitet. Här kommer svar på några av frågorna.

Fråga: De studenter som väljer att stanna hemma under torsdagen – hur kan de ta del av missad undervisning?
Svar: Den typen av frågor måste man som student diskutera med program/kurs-ansvarig för att hitta en lösning.

Fråga: Var är väktarna och poliserna?
Svar: Väktarna och/eller poliser cirkulerar under torsdagen på Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US.

Fråga: Bör vi vara rädda?
Svar: Nej, man behöver inte vara rädd. Polisens bedömning är att det inte föreligger skäl att hålla verksamheten stängd. Som universitet har vi dock respekt för den oro som kan väckas vid den här typen av situationer, och har därför valt att ha väktare/polis på våra campus i trygghetsstärkande syfte. 

Fråga: Får den anställde som väljer att stanna hemma under torsdagen ta en semesterdag eller vad gäller?
Svar: Beslutet är att verksamheten håller öppet som vanligt. Om det finns individuella skäl att stanna hemma under torsdagen får man som anställd ta en diskussion med sin chef om vad som gäller.

Fråga: Ska man som lärare låsa om sig vid föreläsning?
Svar: Verksamheten pågår som vanligt och polisen bedömer att det inte finns skäl att stänga verksamheten. Sedan är det upp till den enskilde läraren att fatta beslut i frågan om den handlingen till exempel skulle dämpa eventuell oro hos studenterna.

Fråga: Varför skriver universitetet att man håller öppet som vanligt när det finns avdelningar som håller helt stängt under torsdagen?
Svar: Det kan finnas flera orsaker till att verksamheter valt att hålla stängt, men återigen så är den övergripande bedömningen att all verksamhet kan hålla öppet som vanligt.

Fråga: Hur vanligt är det med den här typen hot mot Linköpings universitet?
Svar: Det händer, men är inte vanligt förekommande. För ett par år sedan riktades ett liknande hot mot universitetet, och vi valde att också vid det tillfället hålla verksamheten öppen.

Fråga:Har universitetet en krisplan?
Svar: Universitetet  har en central krisledningsorganisation som aktiveras och hanterar universitetets övergripande händelser. Varje verksamhet har också en lokal motsvarighet. 


Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Taggar