28 november 2018

Välkomna på docentföreläsning i Elektro- och systemteknik med inriktning mot kommunikationselektronik! Föreläsningen är öppen för alla. 
 
Tekn dr Robert Malmqvist, ITN, föreläser måndagen den 3 december kl 13:15 över ämnet ”Rekonfigurerbara och bredbandiga komponenter för mikrovågs- och millimetervågstillämpningar”.
 
Lokal: TP43 Täppan, Campus Norrköping

Sammanfattning

Halvledarteknikens snabba utveckling har inneburit en (r)evolution inom informationsteknologin med den ökande digitaliseringen av elektronik och tillhörande tjänster som ägt rum i det moderna samhället under de senaste decennierna. Datorer och mobiltelefoner har blivit mindre och billigare samtidigt som de innehåller en mängd nya funktioner. En avgörande förutsättning för att kunna åstadkomma detta är användningen av olika integrerade kretsar (chip) som började utvecklas under den senare delen av 1900-talet.
 
Utvecklingen inom analog högfrekvenselektronik för mikrovågs- och millimetervågs-området (dvs, frekvenser kring 1-30 GHz eller högre) initierades av behov inom försvars- och rymdtillämpningar som radar och satellitkommunikation. Civila tillämpningar som mobiltelefoni har istället fokuserat på enklare och billigare tekniklösningar vid något lägre frekvenser (primärt under 6 GHz). Den kraftigt ökade efterfrågan på trådlösa system med högre datatakter och upplösning (bandbredd) förklarar det under senare år utökade intresset för telekommunikation och radar med kortare räckvidder vid mm-vågsfrekvenser (t.ex. 5G, bilradar och bildalstrandande sensorer för säkerhetstillämpningar).
 
Denna föreläsning berör initialt hur behovet av aktiva gruppantenner för långräckviddig radar har utgjort en pådrivande faktor för framtagandet av olika monolitiska mikrovågsintegrerade kretsar (MMIC). Ett annat tillämpningsområde för halvledarbaserade mikro/mm-vågssensorer är s.k. säkerhetsskanners på bl.a. flygplatser för upptäckt av vapen och explosivämnen dolda under kläder.
 
Utgående från radarsystem och radiometrar med olika prestandakrav (räckvidder etc.) ges ett antal exempel på rekonfigurerbara (avstämbara) och bredbandiga komponenter inom bandet 1-300 GHz. De aktuella komponenterna belyser också den inverkan valet av halvledarteknologi och kretslösning kan ha med avseende på möjlig prestanda och integrationsgrad. Slutligen diskuteras hur nya material och elektronikbyggsätt kan resultera i en mer kompakt och kostnadseffektiv systemintegration med potentiella vinster i form av bl.a. högre uteffekter, lägre effektförbrukning och utökad bandbredd.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.