11 juli 2018

Polisforskaren Stefan Holgersson kritiserar i sin senaste rapport polismyndigheten för att inte följa gällande lagar. Några exempel är utfärdandet av vapenlicenser, sättet att följa arbetsmiljölagen och hanteringen av offentlighetsprincipen.

– Det finns många befattningshavare inom Polismyndigheten som inte känner sig tvingade att följa gällande lagar utan anser sig kunna överpröva dem efter eget godtycke. Det är extra allvarligt när det handlar om en myndighet som har rätt att använda tvångsmedel och utöva fysiskt våld mot medborgare, säger Stefan Holgersson, docent vid LiU och professor i polisvetenskap vid Polishögskolan i Oslo.

PolismyndighetenPolismyndigheten Foto: ReimphotoI rapporten "Ursäkta, vi är faktiskt polisen och vi står över lagen!" beskriver han ett antal konkreta fall där lagar och regler inte följts, exempel vid tillsättningen av cheftjänster när polisorganisationen strukturerades om eller hanteringen av begäran att få ut offentliga handlingar, där handlingar förstörts, inte kunnat hittas eller lämnats ut i sådan form att de är oanvändbara.

 Andra exempel är godtycklighet i vem som får vapenlicens för vilken typ av vapen och att handlingar som efterfrågades av internrevisionen helt enkelt inte kunde återfinnas. HR-avdelningen var den nationella avdelning där flest handlingar kommit bort.

Strukturellt problem

– Det är så pass många exempel att det inte handlar om enskilda personliga misstag utan om ett strukturellt problem, säger han.

Inom polismyndigheten växer också kritiken:
– Det finns många bra personer inom polisen, på olika nivåer, som uttrycker frustration över detta. Men istället för att göra något åt problemet lägger myndigheten ner resurser på att kommunicera ut en bild som inte stämmer med verkligheten, säger Stefan Holgersson.

Att bygga varumärke verkar för några centrala chefer vara viktigare än att bygga en fungerande myndighetsstruktur, visar han i rapporten. Som svar på kritik hänvisar polismyndigheten bland annat till framtida utbildningsinsatser som inte ens finns på planeringsstadiet.

Bild på Stefan Holgersson Foto: Foto:Staffan Gustavsson/redakta– Polismyndigheten är en politiskt styrd organisation som står under hård press och som lägger stora resurser på att bygga en fasad. Bara de allra största mediehusen i Sverige har fler medarbetare än polismyndighetens kommunikationsavdelning samtidigt som det finns en stor brist på juridisk kompetens, konstaterar han.

Carer

Rapporten "Ursäkta, vi är faktiskt polisen och vi står över lagen" har skrivits inom ramen för Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem, Carer. Carer är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum och ett samarbete mellan Linköpings universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länk till "Ursäkta, vi är faktiskt polisen och vi står över lagen!"

Forskning

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.