22 januari 2019

Kläder som kan ge användaren mekanisk feedback som känns – det är målet med ett nytt stort forskningsprojekt som har beviljats forskningsmedel inom EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Ansvarig forskare för LiU:s del i samarbetet är Edwin Jager, som forskar om textila muskler.

En remsa En remsa "textil muskel" med elektriska kopplingar. Foto Thor Balkhed

Forskningsprojektet, som leds från Twente universitet i Nederländerna, handlar om att utveckla en helt ny sorts kläder som kan ge mekanisk feedback till bäraren, så kallade haptiska kläder. Tanken är att plaggen ska kunna ge användaren en känsla i form av ett lätt tryck eller en smekning. Det finns många möjliga tillämpningar. Forskarna bakom projektet föreslår att kläder som ger återkoppling till användaren exempelvis skulle kunna ge blinda personer information om omgivningen och hjälpa bäraren att navigera utan att behöva se, inom ergonomi för att genom mekanisk feedback hjälpa bäraren att förbättra sina rörelser och sin hållning, eller inom spel och underhållning för att förhöja virtuell eller förstärkt verklighet (virtual reality eller augmented reality).Edwin Jager.Edwin Jager.


Projektet Wearable Electroactive Fabrics Integrated in Garments (WEAFING) har beviljats totalt 3,8 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 39 miljoner kronor, under åren 2019–2023. Ungefär 7 miljoner kronor av dessa går till Linköpings universitet, LiU. Edwin Jager, som forskar kring ”textila muskler”, är ansvarig forskare vid LiU.

– Det är ett väldigt roligt projekt och en längre satsning på 4,5 år, så det ger oss tid att arbeta ordentligt med det här. Vi drar igång i princip omgående.

Från material till prototyp

I samarbete med bland annat Nils-Krister Persson vid Textilhögskolan i Borås utvecklar Edwin Jagers forskargrupp tyg som har förmåga att dra ihop sig så att det uppstår en kraft i tyget, på liknande sätt som levande muskler. De använder ett elektroaktivt material som omväxlande förlängs eller drar ihop sig när det utsätts för en svag spänning. I dagsläget fungerar materialet bara tillsammans med en vätska som leder strömmen, en elektrolyt, vilket är något opraktiskt. Forskarnas nästa steg är att utveckla tekniken så att den kan fungera i torrt tillstånd.Två forskare monterar labutrustningEdwin Jager vid Linköpings universitet (höger) och Nils-Krister Persson vid Högskolan i Borås monterar en ”textil muskel” i en uppställning av mätinstrument som mäter kraft. Foto Thor Balkhed

– En forskargrupp i Frankrike ska utveckla en elektrolytisk gel åt oss, så att våra textila muskler kan fungera i vanlig luft och inte är beroende av elektrolyt i vätskeform. Våra kollegor vid Textilhögskolan i Borås kommer sedan att sticka och väva fibrerna i olika mönster, så att vi kan utvärdera vad som fungerar allra bäst för att ge haptisk återkoppling, säger Edwin Jager.

Andra forskargrupper i olika länder kommer inom projektet att arbeta med att integrera elektronik, sensorer och batterier i tyget så att de kan bäras som kläder, ta reda på vilken typ av mekanisk stimulans som ger bäst feedback till bäraren och hur mycket kraft som behövs. Även ett par företag som arbetar med smarta textiler medverkar i projektet för att göra ett prototypplagg av materialet.

– Projektet innehåller hela kedjan, från material till produkt, säger Edwin Jager.


Kontakt

Mer forskning om textila muskler

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.