09 maj 2018

En pedagog som gör sitt yttersta för att studenterna självständigt ska lösa de problem de ställs inför. Så beskrivs Towe Hedbom i sitt arbete som lärare. Och för det har hon fått priset som ”Årets pedagog” 2018 av studenterna vid Medicinska fakulteten och studentkåren Consensus.

Samtliga pristagare vid utdelning av Årets pedagog, Årets inspiratör och Årets VFU-plats.

Towe är verksam som lärare vid sjuksköterskeprogrammets första terminer och var märkbart glad över utmärkelsen som delades ut på Örat vid Campus US. 

– Jag känner mig oerhört ödmjuk och tacksam inför priset. Först trodde jag inte att det var sant och att Consensus hade skickat mejlet till fel person. Att det är ett pris som kommer från studenterna, det känns som det finaste som man kan få.

Årets VFU-plats tilldelades Ortopedavdelningen 9 på Vrinnevisjukhuset som bland annat fick omdömet ”Här arbetar en välmående arbetsgrupp där man verkligen bryr sig om sina kollegor och patienter”. Ett flertal medarbetare var på plats och tog emot priset och kan även se fram mot tårta till hela avdelningen lite längre fram.

Towe Hedbom, "Årets pedagog" 2018.Towe Hedbom kände sig väldigt ödmjuk och tacksam inför att ha blivit utsedd till "Årets pedagog" 2018 av studentkåren Consensus. Foto: Emma Busk WinquistFör första gången på fyra år delade också Consensus ut ett hedersmedlemskap. Det gick till Staffan J Hejdegard som verkat mer än i 25 år som studentpastor vid LiU, främst vid Medicinska fakulteten. Staffan, som snart går i pension, får hedersmedlemskapet genom sitt varma engagemang för studenternas välmående och sin ständiga närvaro.

– Vem bryr sig om Svenska Akademien när man får en sån här fin och livslång utmärkelse, frågade Staffan högt.

Även de olika sektionerna delade ut pris till ”Årets inspiratör” – ett pris som går till en person verksam vid de olika utbildningarna och som betytt mycket för studenternas, utbildning lärande och motivation.

Ett av priserna delades ut postumt och gick till Tony Forslund, terminsansvarig och mikrobiologilärare, som gick bort under 2017 efter en kortare tids sjukdom. MedBi-sektionen gav honom priset för sin inspirerande lärargärning. Vesa Loitto, som fick priset av MedBi-sektionen förra året, tog emot Tonys utmärkelse.

– Han skulle varit oerhört glad och stolt, det vet jag. Studenternas uppskattning var det viktigaste för honom.

Vinnarna

Årets Pedagog – Towe Hedbom

Towes sätt att lära ut profileras av att känna med studenterna samt dra paralleller till sin egen tid som student och nyutexaminerad. Att få bekräftelse för att man inte är ensam med att ha varit osäker och ny är givande och dämpar den oro som finns inför att en dag förväntas komma ut i yrket och "kunna allt".  

Som basgruppshandledare är Towe alltid både engagerad och engagerande på så vis att hon gör sitt yttersta för att studenterna självständigt ska lösa de problem de ställs inför, men genom att ställa rätt frågor vid rätt tillfällen ändå leda gruppen på rätt väg.

Allt detta förmedlar Towe med en härlig och avspänd humor, en respekt för studenterna som jämställda. Towe har inget behov av att bevisa någon sorts hierarkisk hävd vilket gör att man aldrig känner att några frågor är för dumma.

 

Årets VFU-plats - Ortopedavdelning 9, Ortopediska kliniken ViN

Arbetsplatsen utmärkte sig för mig genom den glädje i arbetet som lyste igenom varje medarbetare. Ett team som alltid gav allt för patientens bästa. En sjuksköterskegrupp med otroligt hög kunskapsnivå och ständigt visad vilja till att alltid utvecklas mer och delge oss studenter allt dem kan. Man fick otroligt gott bemötande från all personal på avdelningen.

Jag lärde mig massor under denna VFU, och denna arbetsplats kommer jag alltid minnas och eftersträva på min kommande arbetsplats. De gjorde allt för att ta hand om oss och låta oss utvecklas till max. Man fick alltid daglig återkoppling på sitt arbete och diskutera och reflektera kring någon situation.

Alla tog sig tid för oss, och jag hade aldrig förväntat mig eller varit med om att alla på en avdelning brytt sig så mycket om oss som dem gjorde på denna plats. Vi var inte bara några studenter, vi var deras kollegor och sina kollegor tar man hand om som sin familj. Här arbetar en välmående arbetsgrupp där man verkligen bryr sig om sina kollegor och patienter. Vilka förebilder!

 

Hedersmedlem Consensus

Staffan J Hejdegard är sedan mer än 25 år verksam som studentpastor vid LiU, i huvudsak vid Medicinska fakulteten. I sin arbetsroll har Staffan varit som en far för många studenter, en far som peppat och väglett dem.

Han har i bokstavlig mening räddat studenters liv genom bland annat samtal och guidning genom livet. Staffans hjärta är alltid öppet för alla. Han har även varit en viktig del i utbildningen för många studenter, där han är en av de första människorna som de träffar inför studiemoment där de, på gott och på ont, kommer närmare döden.

Staffan är en person som väldigt många studenter har en relation till. Det kan handla om allt ifrån att ha träffat honom under de något psykiskt tuffare momenten under studierna, till att ha sett honom glatt springa runt på kravaller. 

Under våren 2018 går Staffan i pension, och han kommer att vara mycket saknad av väldigt många. Därför vill vi uppmärksamma Staffan för sina insatser för studenterna genom att utse honom till hedersmedlem i Consensus för att visa hur mycket han har betytt samt visa att även om han inte längre kommer jobba hos oss kommer han alltid ha en plats här på LiU.

Årets Inspiratör för SSKN-sektionen – Ghassan Mourad

Ghassan finns alltid där och vill hjälpa studenterna genom att ge flera exempel på räknesätt inom LÄK föreläsningar alt. går ner i djupet och förenklar betydelsen inom t.ex. hjärtats funktion. Han visar mycket via tavlan, är engagerad, har alltid en positiv inställning och gör föreläsningarna attraktivt. Ghassan förklarar gärna fler gånger om ifall man inte förstår. Framför allt att han tar sig tid och skapar plats i schemat för att hjälp studenterna med att förstå och lyckas med tentorna. En lärare som vill alla studenter väl och som inspirerar studenterna!

 

Årets Inspiratör för Logopedsektionen – Lina Vikström 

Sättet Lina föreläser på fångar lyssnarens intresse vilket måste bero på hennes eget engagemang och brinnande intresse för kunskapen hon förmedlar, så att lyssnaren inte kan annat göra än att suga i sig den teoretiska kunskapen hon frambringar. Lina är inte bara en utmärkt talare, utan även en oerhört god lyssnare som tar sig tid till varje enskild student. 

Hennes förmåga att sätta studenterna i första rummet är en av de egenskaper som utmärker hennes pedagogik, engagemang och kunnande. Lina är även en utmärkt kursansvarig som tar väl hand om sin kurs genom att vara strukturerad, ansvarstagande och alltid göra sitt bästa för att utbildningen ska fungera så väl som möjligt för oss studenter!

 

Årets Inspiratör för MedBi-sektionen – Tony Forslund 

Tony var inblandad i flera utbildningsmoment, särskilt på termin 3, och efter den första 4 timmars långa föreläsningen man hade med Tony uppfattades han som seriös och saklig. Med det finns troligen inte en enda MedBi-alumn idag som inte kommer ihåg Tony för hans torra humor och "glimten i ögat"-kommentarer (särskilt de man fick på praktiska tentan i T3). 

Tony gav MedBi-studenterna väldigt mycket, och hans frånvaro märks sannerligen av. Det är inte ovanligt att man som student glömmer bort det man lärt sig under tidigare terminer, men en sak är säker: ingen MedBi-student som haft utbildningsmoment med Tony Forslund kommer glömma bort honom.

 

Årets Inspiratör för SSKL-sektionen – Patrik Rytterström

Detta är en föreläsare som kan fånga en hel klass med studenter, även om ämnet han föreläser om i sig är det tråkigaste man kan tänka sig. Han är en sann förebild för alla föreläsare på Linköpings Universitet. Patrik gör studierna spännande, intressanta och roliga, samtidigt som han är mycket påläst om sitt ämne. En sann inspiratör och en mycket duktig föreläsare!”

 

Årets Inspiratör för FT-sektionen – Ann-Sofi Kammerlind 

Ann-Sofi lyckas förmedla sitt intresse kring yrsel och balans till oss studenter. Hennes föreläsningar och färdigheter är pedagogiska och gör att vi som student förstår och kan lära mig det som är viktigt att kunna om yrsel och balans. 

Hon ger bra återkoppling på uppgifter och lyckas även uppmuntra och ge mycket positiv återkoppling på det som är bra. Ann-Sofi känns alltid engagerad, och det märks att hon vill att vi studenter ska trivas och ha det bra på hennes lektioner.

 

Årets Inspiratör för AT-sektionen – Lena Andersson 

Lena är en utmärkt inspiratör för studenterna genom att hon visar sitt engagemang för dem. Hon visar att hon vill att de ska lyckas med sina studier och klara av sina terminer. Hon visar också att hon bryr sig om studenternas mående. Lena är en sann powerwoman som förtjänar att få veta detta!

 

Årets Inspiratör för Medicinska Föreningen – Zoltán Szabo

Zoltán beskrivs som en stor motivationskälla som lyckas väcka en stor vilja och nyfikenhet bland studenterna att fortsätta lära sig mer. Han är väldigt mån om elevernas förståelse och ser till att inkludera alla under de föreläsningar och seminarier som han håller i. 

Vidare, bygger Zoltán upp ett klassrum som har högt till tak, trots att han befinner sig i helklass, där felaktiga svar är tillåtna och ses som något positivt. Han har därmed förmågan att uppmärksamma studenterna och på så sätt nå ut till dem. Därför utses Zoltán till Utmärkt inspiratör!”

 

Årets Inspiratör för BMA-sektionen – Laila Håkansson

Laila har med sitt brinnande intresse för transfusionsmedicin gjort att många studenter på biomedicinska analytikerprogrammet har fått upp ögonen för detta ämne likaså. Hon är mycket engagerad på laborationer och vill alltid studenternas bästa. Detta tack vare att Laila på ett mycket pedagogiskt sätt fått oss att förstå ämnet både teoretiskt och praktiskt.

Hon har inspirerat oss genom att lyssna på våra åsikter angående basgruppsfall och hjälpt oss förändra så vi får det material vi behöver. Som huvudhandledare är hon metodisk och visar upp hela sin verksamhet så man förstår. Hon har gjort studietiden rolig och då är det lättare att lära sig! Laila har fått oss att verkligen uppskatta och tycka om jobbet som framtida biomedicinsk analytiker.

 
 

Senaste nytt från LiU

En person sitter och ler.

LiU-alumner hjälper industrin att spara pengar och energi

Han lämnade ett högavlönat jobb i gas- och oljeindustrin i Indien för en masterutbildning i hållbarhet och energiteknik på LiU. Sajid Athikkay ångrar inte u-svängen. Nu driver han ett företag som hjälper industrier att spåra och spara energi.

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.